Norsk legemiddelhåndbok

G7 Graviditet og legemidler

Publisert: 11.12.2015

Laila Sortvik Nilssen, Hedvig Nordeng

I dette kapitlet gis det veiledning om bruk av legemidler under svangerskap, særlig med tanke på hva som kan være skadelig for fosteret og avveiningen mot hensynet til den gravides behov for behandling.

For behandling av sykdom/plager under svangerskap se T15.1 Graviditet.

G7 Graviditet og legemidler