Norsk legemiddelhåndbok

G12 Forgiftninger

Publisert: 14.12.2015

Sist endret: 13.04.2018

Barbro Johanne Spillum, Dag Jacobsen, Liv Ingrid Flø Beck

Kapitlet er utarbeidet av Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet, i samarbeid med Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF - Ullevål. Felleskatalogen AS har finansiert arbeidet med den generelle delen, omtalen av registrerte legemidler og informasjonen om andre forgiftningsagens. Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok har finansiert arbeidet med antidotoversikten samt omtale av ikke-registrerte legemidler. Kapitlet publiseres både i Felleskatalogen og Norsk legemiddelhåndbok og på deres respektive nettsider.

Om Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet

Telefon: 22 59 13 00 (hele døgnet)

Giftinformasjonen gir råd og veiledning om risikovurdering, klinikk og behandling av forgiftninger med legemidler, kjemikalier, planter, sopp og dyr. Veiledning om forgiftningsbehandlingen omfatter råd om tiltak, anbefalt/frarådet behandling og bruk av antidoter. Telefontjenesten er gratis og tilgjengelig både for allmennheten og helsevesenet.

Klinisk bakvakt er tilgjengelig hele døgnet for diskusjon ved vanskelige tilfeller.

Hjemmeside for helsevesenet: www.helsebiblioteket.no/forgiftninger

Hjemmeside for allmennheten: www.giftinfo.no

G12 Forgiftninger