Norsk legemiddelhåndbok

L4.1.3.2 Darbepoetin alfa

Publisert 24.02.2016

Sist endret: 27.10.2017

Egenskaper

Stimulerer erytropoesen via samme mekanismer som endogent erytropoietin. Det er fremstilt rekombinant og har høyere karbohydratinnhold og lengre halveringstid enn andre rekombinante erytropoietiner. Det medfører en høyere in vivo aktivitet og tillater sjeldnere administrering for å oppnå samme biologiske respons.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 37 % ved subkutan tilførsel. Metaboliseres i leveren. Halveringstiden er 25 timer ved intravenøs tilførsel.

Indikasjoner

Behandling av symptomatisk anemi hos voksne og barn fra 1 års alder med kronisk nyresvikt. Behandling av anemi hos voksne kreftpasienter med ikke-myeloide maligniteter som mottar kjemoterapi.

Dosering og administrasjon

Individuell etter klinisk respons, spesialistoppgave.

Graviditet, amming

Erfaring med bruk under graviditet og overgang til morsmelk mangler.

Bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner
Som for Epoetin, se .
Metodevurdering

Darbepoetin alfa (Aranesp): Behandling av anemi hos voksne pasienter med myelodysplastiske syndromer

Darbepoetin alfa

Rp. C

Aranesp

«Amgen»

 • injeksjonsvæske 10 μg/sprøyte. 4 × 0,4 ml kr 961,80

 • injeksjonsvæske 20 μg/sprøyte med nålbeskyttelse. 4 × 0,5 ml kr 1 816,90

 • injeksjonsvæske 30 μg/sprøyte med nålbeskyttelse. 4 × 0,3 ml kr 2 713,80

 • injeksjonsvæske 40 μg/penn. 0,4 ml kr 928,70

 • injeksjonsvæske 40 μg/sprøyte med nålbeskyttelse. 4 × 0,4 ml kr 3 587,50

 • injeksjonsvæske 50 μg/sprøyte med nålbeskyttelse. 4 × 0,5 ml kr 4 458,00

 • injeksjonsvæske 60 μg/penn. 0,3 ml kr 1264.20

 • injeksjonsvæske 60 μg/sprøyte med nålbeskyttelse. 4 × 0,3 ml kr 5 319,70

 • injeksjonsvæske 80 μg/penn. 0,4 ml kr 1 793,40

 • injeksjonsvæske 80 μg/sprøyte med nålbeskyttelse. 4 × 0,4 ml kr 7 046,20

 • injeksjonsvæske 100 μg/penn. 0,5 ml kr 2013.10

 • injeksjonsvæske 100 μg/sprøyte med nålbeskyttelse. 4 × 0,5 ml kr 8 762,00

 • injeksjonsvæske 130 μg/sprøyte med nålbeskyttelse. 4 × 0,65 ml kr 12 350,20

 • injeksjonsvæske 150 μg/sprøyte med nålbeskyttelse. 4 × 0,3 ml kr 12 936,30

 • injeksjonsvæske 300 μg/penn. 0,6 ml kr 6 499,10

 • injeksjonsvæske 300 μg/sprøyte med nålbeskyttelse. 0,6 ml kr 6 499,10

 • injeksjonsvæske 500 μg/penn. 1 ml kr 10 544,10

 • injeksjonsvæske 500 μg/sprøyte med nålbeskyttelse. 1 ml kr 10 544,10

L4.1.3.2 Darbepoetin alfa