Norsk legemiddelhåndbok

Hastebehandling

Publisert: 20.06.2010

På disse sidene gis en alfabetisk fortegnelse med sidehenvisning for tilstander som krever øyeblikkelig behandling, fortrinnsvis medikamentell.

NB! Rask intravenøs administrasjon kan være risikabelt.

Akutt hjertesvikt (se Lungeødem  )
Akutt koronarsykdom (ustabil angina, hjerteinfarkt uten ST-elevasjon, hjerteinfarkt med ST-elevasjon)  (se også Hjertestans  kardiogent sjokk  lungeødem  ventrikkeltakykardi   )
Anafylaktisk sjokk (se Anafylaktoide reaksjoner  )
Asystole (se også Hjertestans  )
Hypoglykemi - Symptomer
Hypoglykemi - Behandling
Ventrikkelflimmer  (se også Hjertestans  )

Hastebehandling