Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.1.1 Benzylpenicillin

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 24.05.2017

Vedrørende antibakterielt spektrum, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se  L1.2.1 Betalaktamasefølsomme penicilliner
Egenskaper

Benzylpenicillin (penicillin G) var det første antibiotikum og er fortsatt et viktig og nyttig antibakterielt middel.

Farmakokinetikk

Benzylpenicillin penetrerer godt til de fleste vev og kroppsvæsker, størst konsentrasjon i godt vaskularisert vev. Metaboliseres i liten grad i leveren (30 %). Utskilles via nyrene ved aktiv tubulær sekresjon. Halveringstid er 30–60 minutter. Samtidig tilførsel av probenecid forsinker den renale utskillelsen.

Dosering og administrasjon

Benzylpenicillin brukes bare parenteralt, helst intravenøst. Stort terapeutisk vindu og ingen standarddosering. (0,6 g ≈ 1 mill. IE.)

Vanlig dosering er 1,2–3 g × 4–6. Ved intensiv terapi hos voksne kan gis inntil 6 g som korttidsinfusjon × 3–4.

På grunn av tidsavhengig bakteriedrap er det svært viktig å dosere hyppig, spesielt ved alvorlige infeksjoner.

Overdosering
Se G12  Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner
Benzylpenicillin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: J01CE01
Benzylpenicillin

«Panpharma»

  • injeksjonssubstans 600 mg. 10 hetteglass kr 112,00.

  • injeksjonssubstans 1,2 g. 10 hetteglass kr 158,60.

  • injeksjonssubstans 3 g. 10 hetteglass kr 331,80.

Penicillin

«Actavis»

  • injeksjonssubstans 600 mg. 10 hetteglass kr 118,50.

  • injeksjonssubstans 1,2 g. 10 hetteglass kr 169,00.

  • injeksjonssubstans 3 g. 10 hetteglass kr 355,30.

L1.2.1.1 Benzylpenicillin