Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.1.3 Fenoksymetylpenicillin

Publisert: 16.11.2016

Sist endret: 25.06.2018

Vedrørende antibakterielt spektrum, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se  L1.2.1 Betalaktamasefølsomme penicilliner
Egenskaper

Fenoksymetylpenicillin betegnes også penicillin V.

Farmakokinetikk

Fenoksymetylpenicillin er syrestabilt og gis peroralt. Biotilgjengeligheten er ca. 50 %. Høy konsentrasjon i godt vaskularisert vev, f.eks. lunge, hud og slimhinner. Metaboliseres til en viss grad i leveren. Utskilles via nyrene gjennom aktiv tubulær sekresjon. Halveringstiden er 30–60 minutter. Samtidig tilførsel av probenecid forsinker den renale utskillelsen.

Dosering og administrasjon

Fenoksymetylpenicillin er egnet til peroral bruk ved moderate infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme mikrober. Absorpsjonen kan bli nedsatt ved samtidig matinntak, men likevel bør midlet ofte tas sammen med litt mat og rikelig med drikke pga. kvalme og brekninger når det tas på tom mage. Dette er særlig aktuelt hos barn, ikke minst fordi miksturene smaker vondt.

Pga. tidsavhengig bakteriedrap og kort halveringstid er det viktigere å dosere hyppig enn å unngå måltider. En dobling av kveldsdosen vil kun gi ca. 30 minutter forlengelse av effektiv bakteriedrepende konsentrasjon (T > MIC).

Det er stor variasjon i anbefalt dosering. Døgndosen fordeles på 3–4 doser. (0,65 g ≈ 1 mill. IE.)

 • Voksne f.eks.:

  • 660 mg –1 g × 4

 • Barn:

  • 3 måneder – 5 år: 40 mg/kg kroppsvekt/døgn

  • 5–12 år: 30 mg/kg kroppsvekt/døgn

 • Spedbarn:

  • Fullbårne:

   • 1. leveuke: 20–25 mg/kg kroppsvekt/døgn

   • 2. leveuke: 30 mg/kg kroppsvekt/døgn

   • 3. leveuke – 3 måneder: 50 mg/kg kroppsvekt/døgn

  • Premature:

   • 1. og 2. leveuke: 20–25 mg/kg kroppsvekt/døgn

   • 3. leveuke: 30 mg/kg kroppsvekt/døgn

   • 4. leveuke – 3 måneder: 50 mg/kg kroppsvekt/døgn

Overdosering
Se G12  Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner
Fenoksymetylpenicillin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: J01CE02
Apocillin

«Actavis»

 • granulat til dråper 250 mg/ml. 20 ml kr 140,90, 40 ml kr 221,20.

 • granulat til mikstur 50 mg/ml. 125 ml kr 94,20, 200 ml kr 132,00, 300 ml kr 182,40.

 • tabletter 165 mg. 30 stk. (enpac) kr 60,70.

 • tabletter 330 mg. 20 stk. (enpac) kr 52,70, 30 stk. (enpac) kr 63,40.

 • tabletter 660 mg. 20 stk. (enpac) kr 79,80, 30 stk. (enpac) kr 104,00, 40 stk. (enpac) kr 107,40, 50 stk. (endos) kr 126,50, 100 stk. (enpac) kr 221,70.

 • tabletter 1 g. 20 stk. (enpac) kr 78,10, 28 stk. (enpac) kr 98,10, 40 stk. (enpac) kr 118,20, 60 stk. (enpac) kr 195.80.

Weifapenin

«Meda»

 • granulat til mikstur 50 mg/ml. 100 ml kr 85,40, 200 ml kr 139,50.

 • tabletter 650 mg. 20 stk. (enpac) kr 79,80, 30 stk. (enpac) kr 104,00, 40 stk. (enpac) kr 107,40, 100 stk. (enpac) kr 221,70.

L1.2.1.3 Fenoksymetylpenicillin