Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.3.3 Ampicillin

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 08.08.2018

Vedrørende egenskaper, antibakterielt spektrum, doseringsregler, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L1.2.3 Bredspektrede penicilliner
Farmakokinetikk
Penetrerer godt til de fleste vev og kroppsvæsker, med unntak av meningene dersom disse ikke er inflammerte (se ). Høyest konsentrasjon i godt vaskularisert vev og beinvev. Metaboliseres bare i liten grad. Er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Utskilles via nyrene, hovedsakelig umetabolisert gjennom aktiv tubulær sekresjon. Halveringstiden er 1–2 timer. Samtidig tilførsel av probenecid forsinker den renale utskillelsen.
Dosering og administrasjon

Parenteralt:

  • Voksne: 0,5–1(–2) g × 4–6

  • Barn: 12,5–25 mg/kg kroppsvekt × 4. Ved livstruende infeksjoner kan døgndoseringen til barn komme opp i 400 mg/kg intravenøst. Ikke over 150 mg/kg/døgn i første leveuke

Overdosering
Se G12  Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner
Ampicillin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: J01CA01

Meldt midlertidig utgått juli 2018

Ampicillin

«Mylan»

  • infusjons/injeksjonssubstans 1 g. 1 hetteglass kr 47.20.

  • infusjons/injeksjonssubstans 2 g. 1 hetteglass kr 54.80.

L1.2.3.3 Ampicillin