Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.4.6 Cefotaksim

Publisert: 16.11.2016 

Vedrørende egenskaper, overdosering, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L1.2.4 Cefalosporiner
Farmakokinetikk

Penetrasjon til vev og kroppsvæsker som for øvrige cefalosporiner (se under cefalotin), men god penetrasjon til cerebrospinalvæsken. Også høye konsentrasjoner i bronkier, hud og beinvev. Metaboliseres i leveren. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles via nyrene, 40–60 % umetabolisert, gjennom aktiv tubulær sekresjon. Halveringstiden for aktive substanser totalt er 1–2 timer. Samtidig tilførsel av probenecid forsinker den renale utskillelsen.

Antibakterielt spektrum

God effekt mot Enterobacteriaceae, meticillinfølsomme stafylokokker, streptokokker (inkludert pneumokokker), meningokokker og Haemophilus influenzae. Anses ikke effektivt mot Pseudomonas, Acinetobacter, Listeria, enterokokker, meticillinresistente stafylokokker eller gramnegative anaerobe.

Indikasjoner

Alvorlige infeksjoner, inkludert sepsis av ukjent årsak der standardregime med aminoglykosid er kontraindisert pga. nyresvikt. Meningitt.

Dosering og administrasjon
  • Voksne: Ved pneumoni, kompliserte urinveisinfeksjoner og alvorlige systemiske infeksjoner: 2 g × 3. Ved meningitt gis 3 g × 4

  • Barn: 10–30 mg/kg kroppsvekt × 3

Ved livstruende infeksjoner kan døgndosen fordobles både til voksne og barn. Som for øvrige betalaktamer er bakteriedrapet tidsavhengig og halveringstiden forholdsvis kort, og man må derfor øke antall doser fremfor å øke hver enkelt dose.
Dersom både cefotaksim og aminoglykosid skal administreres, må de ikke blandes i samme sprøyte eller infusjonspose.

Cefotaksim
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: J01DD01
Cefotaxim

«MIP Pharma»

  • infusjons/injeksjonssubstans 1 g. 10 hetteglass kr 367,50.

  • infusjons/injeksjonssubstans 2 g. 10 hetteglass kr 485,80.

Cefotaxim

«Sandoz»

  • infusjons/injeksjonssubstans 1 g. 10 hetteglass kr 367,50.

  • infusjons/injeksjonssubstans 2 g. 10 hetteglass kr 485,80.

Cefotaxim

«Villerton»

  • injeksjonssubstans 500 mg. 10 hetteglass kr 208,90.

  • injeksjonssubstans 1 g. 10 hetteglass kr 367,50.

  • injeksjonssubstans 2 g. 10 hetteglass kr 485,80.

L1.2.4.6 Cefotaksim