Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.4.11 Cefuroksim

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 20.04.2017

Vedrørende egenskaper, overdosering, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L1.2.4 Cefalosporiner
Farmakokinetikk

Penetrasjon til vev og kroppsvæsker som for øvrige cefalosporiner (se under cefalotin). Konsentrasjoner i cerebrospinalvæsken er ca. 10 % av plasmakonsentrasjonen. Terapeutiske konsentrasjoner kan oppnås i beinvev, bronkier, mellomøre og sinus. Metaboliseres bare i liten grad i leveren. Utskilles via nyrene gjennom aktiv tubulær sekresjon. Halveringstiden er noe lengre enn for cefalotin og cefaleksin (1–2 timer) hvilket gir høyere T > MIC og dermed bedre bakteriedrap. Samtidig tilførsel av probenecid forsinker den renale utskillelsen.

Antibakterielt spektrum

Er mer stabilt mot nedbrytning av betalaktamaser enn cefalotin og cefaleksin, særlig hos Enterobacteriaceae. Cefuroksim har god effekt mot meticillinfølsomme stafylokokker, streptokokker (inkludert pneumokokker) og Haemophilus influenzae. Ikke egnet i behandling av Pseudomonas, Acinetobacter, enterokokker, Listeria eller gramnegative anaerobe.

Indikasjoner

Cefuroksim er indisert for behandling av moderate til alvorlige infeksjoner i urin- og luftveier forårsaket av cefuroksimfølsomme bakterier, inkludert akutt eksaserbasjon av kronisk bronkitt, bakteriell pneumoni og øvre urinveisinfeksjoner.
Intraokulært som profylakse etter øyekirurgi (Aprokam).

Dosering og administrasjon

Vanligvis 1,5 g × 3 intravenøst. Ved øvre urinveisinfeksjon kan dosen reduseres til 0,75 g × 3 etter første døgn.
Etter kataraktoperasjon: 0,1 ml (1 mg cefuroksim) intrakameralt.

Cefuroksim
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: J01DC02 S01AA27
Aprokam

«Laboratoires Théa»

 • injeksjonssubstans 50 mg. 10 hetteglass kr 985,20.

Cefuroxim

«Braun»

 • injeksjonssubstans og væske til oppløsning  750 mg. Tokammerpose 50 ml 24 stk. kr 2 164,30.

 • injeksjonssubstans og væske til oppløsning  1,5 g. Tokammerpose 50 ml 24 stk. kr 2 748,50.

Cefuroxim

«Fresenius»

 • injeksjonssubstans 750 mg. 10 hetteglass kr 176,70.

 • injeksjonssubstans 1,5 g. 10 hetteglass kr 245,90.

Cefuroxim

«MIP Pharma»

 • injeksjonssubstans 750 mg. 10 hetteglass kr 351,80.

 • injeksjons-/infusjonssubstans 1500 mg. 10 hetteglass kr 661,40.

Cefuroxim

«Stragen»

 • injeksjonssubstans 250 mg. 10 hetteglass kr 157,10.

 • injeksjonssubstans 750 mg. 10 hetteglass kr 344,80.

 • injeksjonssubstans 1,5 g. 10 hetteglass kr 653,70.

Cefuroxim

«Villerton»

 • injeksjonssubstans 250 mg. 10 hetteglass kr 125,50.

 • injeksjonssubstans 750 mg. 10 hetteglass kr 176,70.

 • injeksjons-/infusjonssubstans 1500 mg. 10 hetteglass kr 245,90.

Zinacef

«GlaxoSmithKline»

 • injeksjonssubstans 250 mg. 5 hetteglass kr 94,50.

 • injeksjonssubstans 750 mg.   5 hetteglass kr 192,70.

 • injeksjonssubstans 1,5 g. 5 hetteglass kr 352,00.

L1.2.4.11 Cefuroksim