Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.8.2 Erytromycin

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 08.06.2018

For mer informasjon, se L1.2.8 Makrolider
Egenskaper

Erytromycinbase er ikke syrestabil. Abboticin ES granulat, Ery-Max granulat og mikstur inneholder etylsuksinatester og er syrestabile. I Ery‑Max enterokapsler beskyttes basen av en magesaftresistent film. De to preparatene kan ha varierende absorpsjon og påvirkes i ulik grad av mat. Ery-Max enterokapsler absorberes stort sett bedre enn etylsuksinatet, men gir flere gastrointestinale bivirkninger.

Farmakokinetikk

Abboticin og Ery-Max dosegranulat og mikstur inneholder en prodrug som hydrolyseres etter absorpsjonen til aktiv substans. Fra Ery-Max enterokapsler frigjøres aktiv substans i duodenum. God penetrasjon til vev og kroppsvæsker. Høye vevskonsentrasjoner, spesielt i lungevev. Penetrerer i liten grad til cerebrospinalvæsken og hjernen. Erytromycin metaboliseres i leveren via CYP3A4 og ved metylering. Inaktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstiden er 1–3 timer. Erytromycin er en kraftig hemmer av CYP3A4.

Indikasjoner

Alternativ til fenoksymetylpenicillin ved bakterielle luftveisinfeksjoner og skarlagensfeber når penicillin ikke har tilfredsstillende virkning eller ved penicillinallergi. Kikhoste. Førstevalg ved mykoplasmapneumoni. Campylobakterinfeksjon.

Dosering og administrasjon

Vanlig peroral dosering er fire ganger daglig. Ved øvre luftveisinfeksjoner kan det doseres to ganger daglig når infeksjonen ikke er forårsaket av H. influenzae. Dosering to ganger daglig er lettere for pasienten, men har også tendens til å gi økt gastrointestinalt besvær og forlenget antibiotikafritt intervall om absorpsjonen svikter. Samtidig inntak av mat påvirker absorpsjonen lite.

 1. Peroralt

  • Voksne: Enterokapsler: 250 mg × 4 eller 500 mg × 2. (NB! Kapslene må svelges hele.) Etylsuksinatester: 500 mg × 4 eller 1000 mg × 2

  • Barn (mikstur): 10 mg/kg kroppsvekt × 4, alternativt 20 mg/kg × 2

 2. Intravenøst

  • Voksne: 250 mg × 4, ved alvorlige infeksjoner kan døgndosen økes opp til 4 g/døgn

  • Barn: 10 mg/kg kroppsvekt × 4

Overdosering
Se G12 Erytromycin
Bivirkninger
Se makrolider .
Vanligst: Flebitt ved intravenøs administrasjon, risikoen kan reduseres med langsommere injeksjonshastighet og mer fortynnet løsning.
Potensielt alvorlige: Erytromycin har vært assosiert med infantil hypertrofisk pylorusstenose (IHPS) hos spedbarn.
Graviditet, amming

Graviditet: Bruk i første trimester bør unngås. Nye data har reist mistanke om økt risiko for kardiovaskulære misdannelser og tilsier forsiktighet.
Amming: Kan brukes av ammende.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved leversykdom, myasthenia gravis og ved hjertesykdom. Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for erytromycin.

Erytromycin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: J01FA01

Styrken for alle preparatene er angitt som rent erytromycin.

Abboticin

«Amdipharm»

 • granulat til mikstur 40 mg/ml (etylsuksinatester). Sukkerholdig. 100 ml kr 76,30, 200 ml kr 121,40.

 • granulat til mikstur 100 mg/ml (etylsuksinatester). Sukkerholdig. 50 ml kr 91,90, 100 ml kr 152,50, 200 ml kr 273,70.

 • injeksjonssubstans 1 g. 1 hetteglass kr 110,50.

Ery-Max

«Meda»

 • enterokapsler 250 mg. 20 stk. (enpac) kr 85,10, 30 stk. (enpac) kr 112,00, 40 stk. (enpac) kr 130,20, 100 stk. kr 278,50.

 • mikstur granulat ad 100 mg/ml (etylsuksinatester). 50 ml kr 91,90, 100 ml kr 152,50.

Erythromycin

«Panpharma»

 • infusjonssubstans 1 g. 10 hetteglass kr 797.50.

L1.2.8.2 Erytromycin