Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.8.3 Klaritromycin

Publisert: 16.11.2016

Sist endret: 02.10.2018

For mer informasjon, se L1.2.8 Makrolider
Egenskaper

Klaritromycin er et derivat av erytromycin.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 50 % ved peroral tilførsel. God penetrasjon til alle vev og kroppsvæsker, unntatt sentralnervesystemet. Høye konsentrasjoner i tonsiller, mellomøre og lungevev. Metaboliseres i leveren via CYP3A4. Aktiv hovedmetabolitt. Også delvis metabolisme ved N-demetylering. Utskilles via gallen i feces (30 %) og via nyrene (40 %). Halveringstiden for aktive substanser er 3–9 timer. Klaritromycin hemmer CYP3A4.

Indikasjoner
Klaritromycin er effektivt til behandling av magesår indusert av Helicobacter pylori (se ). Det må alltid brukes som en del av en kombinasjonsbehandling og i minst 7 dager.
Klaritromycin kan også brukes som et alternativ til erytromycin i behandling av bakterielle luftveisinfeksjoner inkludert mykoplasma hos voksne og barn over 12 år.
Dosering og administrasjon
 1. Mikstur

  1. Voksne og barn > 12 år: 250 mg × 2 i 7 dager. Ved alvorlig infeksjon og ved behandling av magesår kan man gi 500 mg × 2. Behandlingstiden bør ikke overskride 14 dager

  2. Barn, 6 måneder – 12 år: 7,5 mg/kg kroppsvekt × 2

 2. Depottabletter

  • Voksne og barn > 12 år: 500 mg daglig. Ved alvorlige infeksjoner kan dosen dobles, men da også som én dose. (Ikke godkjent til barn under 12 år)

  Depottabletten skal tas på samme tidspunkt hver dag, svelges hele og bør tas sammen med et måltid.

Overdosering
Se G12 Klaritromycin
Bivirkninger
I tillegg til de vanlige bivirkninger ved makrolider (se ), er det en del pasienter som klager over (doserelatert) metallsmak.
Graviditet, amming

Graviditet: Begrenset klinisk erfaring. Dyreforsøk har vist embryotoksisk effekt i høye doser.
Amming: Opplysninger vedrørende amming mangler.

Forsiktighetsregler
Se  Forsiktighetsregler. Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.
Klaritromycin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: J01FA09
Clarithromycin

«Accord»

 • tabletter 250 mg. 14 stk. (enpac) kr 100,10.

 • tabletter 500 mg. 14 stk. (enpac) kr 157,20, 21 stk. (enpac) kr 217,60.

Clarithromycin

«Teva»

 • tabletter 250 mg. 14 stk. (enpac) kr 94,10.

 • tabletter 500 mg. 14 stk. (enpac) kr 139,00, 21 stk. (enpac) kr 200,30.

Klacid

«BGP Products»

 • granulat til mikstur 25 mg/ml. Med doseringssprøyte: 50 ml kr 68,30, 100 ml kr 105,30.

 • granulat til mikstur 50 mg/ml. Med doseringssprøyte: 50 ml kr 95,10, 100 ml kr 158,90.

Klacid OD

«BGP Products»

 • depottabletter 500 mg. 7 stk. (enpac) kr 105,40.

Klacid OD

«Farmagon»

 • depottabletter 500 mg. 7 stk. (enpac) kr 107,10.

L1.2.8.3 Klaritromycin