Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.10.1 Klindamycin

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 24.05.2018

Egenskaper

Klindamycin virker ved å hemme bakterienes proteinsyntese ved binding til ribosomene. Pga. risikoen for antibiotikaindusert diaré bør man begrense bruken av klindamycin som førstevalgspreparat.

Antibakterielt spektrum

De fleste grampositive kokker er følsomme, men resistente streptokokker og gule stafylokokker kan forekomme. Enterokokker er resistente. Anaerobe bakterier er som regel følsomme for klindamycin, men forekomsten av resistens er økende i mange land. De fleste aerobe gramnegative bakterier er resistente.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 90 % ved peroral tilførsel, 4–5 % ved lokal applikasjon. God penetrasjon til vev, inklusive beinvev og kroppsvæsker, men dårlig til cerebrospinalvæsken selv ved betente meninger. Metaboliseres i stor grad i leveren til aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstiden er 2–4 timer.

Indikasjoner
 • Systemisk: Stafylokokkinfeksjoner som bløtdelsinfeksjoner, osteomyelitt, abscess etc. hvis penicillinasestabile peniciliner ikke kan brukes, eller i kombinasjon ved alvorlige infeksjoner. Ved anaerobe blandingsinfeksjoner brukes klindamycin i kombinasjon med andre midler. Ved nekrotiserende fasciitt er klindamycin førstevalg i kombinasjon med benzylpenicillin.

 • Lokal bruk: Terapiresistent acne vulgaris. Brukes kun i kombinasjon med annen aknebehandling (benzoylperoksid, lokalt retinoid etc). Bakteriell vaginose.

Dosering og administrasjon
 1. Systemisk

  • Voksne:

   • Peroralt: 150 mg × 4. I alvorlige tilfeller kan dosene dobles

   • Intravenøs infusjon: 150–600 mg × 4

  • Barn: Peroralt:

   • 1 måned – 1 år: 3 mg/kg kroppsvekt × 3 (ved alvorlige infeksjoner × 6)

   • 1–12 år: 3 mg/kg kroppsvekt (ved alvorlige infeksjoner 6 mg/kg) × 4

   • intravenøs infusjon (> 1 mnd): 10–40 mg/kg/dag fordelt på 3–4 like store doser

 2. Lokalt

  • Akne: Et tynt lag appliseres to ganger daglig. Behandlingstiden bør være kort og ikke overstige 3 måneder

  • Vaginose: En fylt applikator intravaginalt hver kveld i 7 dager

Overdosering
Se G12 Klindamycin
Bivirkninger
Se også L1.1 .
 • Systemisk bruk: Vanlige er gastrointestinale bivirkninger (kvalme, brekninger og diaré).

 • Potensielt alvorlig: Diaréen kan utvikles til alvorlig pseudomembranøs kolitt som skyldes overvekst av toksinproduserende Clostridium difficile. Kan også komme uker etter avsluttet behandling. Se og T1.6.2.1 Clostridium difficile enterokolitt. Alvorlige hudreaksjoner og gulsott er rapportert. Rask infusjon av klindamycin ufortynnet kan resultere i hjertestans.
 • Tromboflebitt, erytem, smerte og ødem kan forekomme etter intravenøs infusjon. Risikoen reduseres om injeksjonshastigheten reduseres eller løsningen fortynnes mer. Intramuskulær injeksjon kan gi smerte, indurasjon og steril abscess og bør settes dypt.

 • Lokal bruk: Lokalirritasjon.

Graviditet, amming

Graviditet: Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Preparater til lokal bruk kan benyttes av gravide.
Amming: Ved systemisk bruk er overgang til morsmelk moderat. Alternativt antibakterielt middel anbefales til ammende kvinner. Preparater til lokal bruk kan benyttes av ammende.

Forsiktighetsregler
 1. Systemisk bruk

  • Bør unngås ved kombinert lever‑ og nyrefunksjonsnedsettelse (kontroller plasmakonsentrasjonen ved høydosebehandling). Forsiktighet også hos pasienter som tidligere har hatt gastrointestinal sykdom, f.eks. kolitt. Vær oppmerksom på risiko for alvorlig diaré som kan komme inntil uker etter avsluttet behandling.

 2. Lokal bruk

  • Akne: Linimentet gir brenning og irritasjon om det kommer på slimhinner eller sprukken hud. Forsiktighet ved tynn, sart hud og hos atopikere.

  • Vagina: Forsiktig ved samtidig forekomst av sopp.

Kontraindikasjoner

Porfyri. Injeksjonsvæsken inneholder benzylalkohol som kan gi fatalt «gasping syndrome» hos premature, skal derfor ikke gis til premature eller nyfødte.

Kontroll

Ved langtidsterapi i høy dose bør lever- og nyrefunksjonen kontrolleres.

Informasjon til pasient

Risiko for alvorlig diaré, oppsøk lege. Kan også komme uker etter behandling.

Klindamycin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: J01FF01
Clindamycin

«Villerton Invest.»

 • injeksjonsvæske/infusjonskonsentrat 150 mg/ml. 10 × 2 ml kr 243,00, 10 × 4 ml kr 410,30.

Dalacin

«Pfizer»

 • granulat til mikstur 15 mg/ml. Sukkerholdig. 80 ml kr 95,90.

 • injeksjonsvæske 150 mg/ml. 10 × 2 ml kr 423,40.

 • kapsler 75 mg. 24 stk. (enpac) 
  Meldt midlertidig utgått juli 2017, men kan skaffes på godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • kapsler 150 mg. 40 stk. (endos) kr 133,60, 100 stk. (endos) kr 495,20.

 • kapsler 300 mg. 100 stk. (endos) kr 407,10.

Til lokal bruk:

Rp. C

Dalacin

«Pfizer»

 • liniment emulsjon 10 mg/ml. 60 ml kr 153,40.

 • vaginalkrem 20 mg/ml (2 %). Med applikator 40 g kr 163,20.

 • vagitorier 100 mg. 3 stk. kr 189,70.

L1.2.10.1 Klindamycin