Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.10.2.1 Vankomycin

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 23.08.2018

Vedrørende antimikrobielt spektrum, indikasjoner, forsiktighetsregler, kontroll og kontraindikasjoner, se  L1.2.10.2 Vankomycin, teikoplanin
Egenskaper

Absorberes nesten ikke etter peroral administrasjon og er derfor blitt brukt ved infeksjoner i mage-tarm-kanalen, f.eks. ved antibiotikaassosiert enterokolitt forårsaket av Clostridium difficile.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er mindre enn 1 % ved peroral tilførsel. Denne kan øke ved inflammasjon i gastrointestinaltraktus. God penetrasjon til ulike kroppsvæsker, men dårlig til cerebrospinalvæsken, selv ved betente meninger. Ved behandling av meningitt og intracerebrale infeksjoner kan derfor intratekal administrasjon være aktuelt. Metaboliseres ikke. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 4–6 timer.

Dosering og administrasjon
Se også ovenfor . Bør helst gis som intravenøs infusjon pga. risiko for flebitt; må ikke gis intramuskulært.
  • Intravenøst: 500 mg × 4 eller 1 g × 2

  • Peroralt (ved pseudomembranøs kolitt): 125–500 mg × 4

Behandlingen bør startes på sykehus eller i samråd med spesialist i infeksjonsmedisin eller medisinsk mikrobiologi.

For å oppnå tilstrekkelig serumkonsentrasjon og samtidig unngå bivirkninger skal serumkonsentrasjonen kontrolleres regelmessig under pågående terapi, spesielt ved samtidig bruk av andre nefrotoksiske legemidler. Nullprøve skal normalt ligge på 5–15 mg/l, men kan øke til 15–20 mg/l ved alvorlige infeksjoner. Terapeutisk verdi en time etter avsluttet infusjon bør ligge rundt 20–40 mg/l. Verdier over 50 mg/l bør unngås.

Overdosering
Se G12 Vankomycin
Bivirkninger

Vankomycin kan gi allergiske reaksjoner, rødhet på overkroppen (Red Man Syndrome). Fall i blodtrykk, stridor, pustevansker og muskelspasmer forekommer. Både ototoksiske og nefrotoksiske bivirkninger kan forekomme. Stigning av leverenzymene og leveraffeksjon. Flebitt.

Graviditet, amming

Graviditet: Begrenset klinisk erfaring. Absorberes praktisk talt ikke etter peroral tilførsel. Risiko for ototoksisitet tilsier tilbakeholdenhet.
Ammming: Overgang til morsmelk er liten. Systemisk absorpsjon ubetydelig. Kan brukes av ammende.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Vankomycin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: A07AA09 J01XA01
Vancomycin

«Fresenius Kabi»

  • infusjonssubstans 500 mg. 1 hetteglass kr 148,90.

  • infusjonssubstans 1 g. 1 hetteglass kr 266,60.

Vancomycin

«MIP Pharma»

  • infusjonssubstans 500 mg. 5 hetteglass kr 606,20.

  • infusjonssubstans 1 g. 5 hetteglass kr 1 169,90.

Vancomycin

«Strides»

  • kapsler 125 mg. 28 stk. (enpac) kr 1153.70.

Vancomycin

«Xellia»

  • infusjonssubstans 500 mg. 1 hetteglass kr 176,40.

  • kapsler 125 mg. 28 stk. (enpac) kr 1 162,70.

L1.2.10.2.1 Vankomycin