Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.13.1.1 Ciprofloksacin

Publisert: 16.11.2016

Sist endret: 08.06.2018

Vedrørende egenskaper, antibakterielt spektrum, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se L1.2.13.1 Fluorokinoloner
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 60–80 % ved peroral tilførsel. God penetrasjon til vev og kroppsvæsker, også til cerebrospinalvæsken. Høy konsentrasjon i lunge, prostata og kvinnelige kjønnsorganer. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren til noe aktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, 30–60 % umetabolisert. Halveringstiden er 4–6 timer.

Indikasjoner
 • Behandling av kompliserte urinveisinfeksjoner og pneumoni forårsaket av aerobe gramnegative bakterier som er følsomme for ciprofloxacin.

 • Intraabdominale infeksjoner, men den anaerobe komponenten bør dekkes av egnet antibakterielt middel.

 • Hud- og bløtdelsinfeksjoner forårsaket av gramnegative bakterier.

 • Prostatitt og ekstern malign otitt (nekrotiserende).

 • Alvorlige salmonella- eller shigellainfeksjoner og behandling av kroniske salmonellabærere.

 • Infeksjoner hos immunkompromitterte pasienter.

 • Osteomyelitt forårsaket av gramnegative stavbakterier og som del av kombinasjonsbehandling ved ortopediske proteseinfeksjoner.

 • Inhalasjonsanthrax.

 • Hos barn og ungdom (5–17 år) med cystisk fibrose er ciprofloksacin indisert ved akutte eksaserbasjoner forårsaket av Pseudomonas aeruginosa, men er ikke indisert for andre infeksjoner i denne aldersgruppen.

 • Lokal bruk (øydråper, øyesalve) ved keratitt, eller ekstern otitt (øredråper).

 

Dosering og administrasjon

Peroralt:

 • Urinveisinfeksjoner: 250–500 mg × 2 i 7–14 dager

 • Kroniske salmonellabærere: 500–750 mg × 2 i 3–4 uker

 • Osteomyelitt og malign ekstern otitt: 750 mg × 2 i 6–10 uker

 • Alvorlig systemisk salmonellainfeksjon: 400 mg × 3 intravenøst. Overgang til peroral behandling når tilstanden er stabilisert

 • Bakteriell gastroenteritt: 500 mg × 2 i inntil 7 dager

 • Systemisk infeksjon utgående fra urinveier eller abdomen: 200–400 mg intravenøst × 2, kan økes inntil 400 mg intravenøst × 3 ved alvorlige tilfeller. Overgang til peroral behandling når den kliniske tilstanden er stabilisert

Dosereduksjon ved nedsatt nyrefunksjon (gjelder både peroral og parenteral dosering).

Overdosering
Se G12 Ciprofloksacin
Ciprofloksacin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: J01MA02
Ciprofloxacin

«Actavis»

 • tabletter 250 mg. 10 stk. (enpac) kr 82,20(Trinnpris kr 61,00), 20 stk. (enpac) kr 133,20(Trinnpris kr 99,40), 100 stk. (enpac) kr 531,00(Trinnpris kr 369,80).

 • tabletter 500 mg. 10 stk. (enpac) kr 108,10(Trinnpris kr 86,50), 20 stk. (enpac) kr 184,90(Trinnpris kr 151,30), 100 stk. (enpac) kr 778,30(Trinnpris kr 618,40).

Ciprofloxacin

«Amneal»

 • tabletter 250 mg. 10 stk. (enpac) kr 82.20.

 • tabletter 500 mg. 10 stk. (enpac) kr 108.10.

 • tabletter 750 mg. 20 stk. (enpac) kr 339,50.

Ciprofloxacin

«Villerton»

 • infusjonsvæske 2 mg/ml. 10 × 100 ml kr 350,00, 10 × 200 ml kr 449,70.

Til lokal bruk

Rp. C S01AE03 S02AA15

Cetraxal

«Salvat»

 • øredråper 2 mg/ml.  15 x 0,25 ml kr 139,50.

Cilox

«Novartis»

 • øredråper 3 mg/ml.  5 ml kr 135,80.

 • øyedråper 3 mg/ml.  Med dryppeanordning: 5 ml kr 126,90.

 • øyesalve 3 mg/g. 3,5 g kr 106,80.

Cilox

«Orifarm»

 • øredråper 3 mg/ml.  5 ml kr 135,80.

Cilox

«2care4»

 • øredråper 3 mg/ml.  5 ml kr 135,80.

 • øyedråper 3 mg/ml.  5 ml kr 126,90.

L1.2.13.1.1 Ciprofloksacin