Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.13.1.4 Ofloksacin

Publisert: 16.11.2016 

Vedrørende egenskaper, antibakterielt spektrum, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se L1.2.13.1 Fluorokinoloner
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 90–98 % ved peroral tilførsel. God penetrasjon til vev og kroppsvæsker, også til cerebrospinalvæsken ved betente meninger. Høye konsentrasjoner i galle, lunge, sputum, øye, mellomøre. Metaboliseres lite i leveren. Utskilles hovedsakelig via nyrene, 65–80 % umetabolisert. Halveringstiden er 5–8 timer.

Indikasjoner

Kompliserte urinveisinfeksjoner forårsaket av gramnegative stavbakterier følsomme for ofloksacin.
Gonoré forårsaket av gonokokker som er påvist følsomme for fluorokinoloner.

Dosering og administrasjon
  • Urinveisinfeksjon: 200–400 mg × 2 i 7–14 dager

  • Pseudomonas-infeksjoner: 300 mg x 2

  • Gonoré: 400 mg som engangsdose

Dosereduksjon ved nedsatt nyrefunksjon.

Overdosering
Se G12  Ofloksacin
Ofloksacin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: J01MA01
Tarivid

«Aventis Pharma»

  • tabletter 200 mg. 20 stk. (enpac) kr 201,70.

L1.2.13.1.4 Ofloksacin