Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.16.3 Kolistin

Publisert: 16.11.2016

Sist endret: 24.05.2017

Egenskaper

Polymyksin E er et polypeptidantibiotikum som ødelegger cellemembranen hos gramnegative bakterier. Virker bakteriostatisk i lave doser og baktericid i høye doser. Kolistin er metansulfonatet av polymyksin E og er en prodrug.

Antibakterielt spektrum

Gramnegative stavbakterier. Proteae spp. (Proteus, Providencia, Morganella) og Serratia marcescens er iboende resistente.

Farmakokinetikk

Etter parenteral tilførsel spaltes kolistin raskt til polymyksin E. Penetrerer langsomt og ufullstendig til vev og kroppsvæsker, men ikke til cerebrospinalvæsken. Høyeste konsentrasjoner oppnås i spinalvæsken, pleura og leddspalter. Metaboliseres hovedsakelig i nyrene og utskilles, ca. 40 % umetabolisert. Halveringstiden er ca. 2 timer.

Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av gramnegative stavbakterier, inklusiv Pseudomonas aeruginosa og Acinetobacter spp., når bakteriologisk undersøkelse med resistensbestemmelse har vist at andre, mindre toksiske antibakterielle midler ikke er effektive nok. Brukes i kombinasjonsbehandling med andre antimikrobielle midler ved behandling av multiresistente gramnegative bakterier.

Dosering og administrasjon
  • Voksne: Ladningsdose på 9–12 mill E etterfulgt av 4,5 mill E x 2 i.v. Infusjonen gis over 20–30 minutter.

  • Barn: 20 000–30 000 E/kg kroppsvekt × 3

Overdosering
Se G12 Kolistin
Bivirkninger

Potensielt alvorlige og hyppige: nevro- og nefrotoksisitet, størst risiko ved nedsatt nyrefunksjon.

Graviditet, amming

Graviditet: Opplysninger vedrørende graviditet mangler. Bør unngås pga. toksisitet.
Amming: Overgang til morsmelk er liten. Absorberes i liten grad systemisk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. stoffets toksiske egenskaper.

Forsiktighetsregler

Bør ikke kombineres med andre nefrotoksiske legemidler (f.eks. aminoglykosider). Interaksjoner.

Kontraindikasjoner

Anuri.

Kolistin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept:  J01XB01
Colobreathe

«Teva»

  • inhalasjonspulver, kapsler  1 662 500 IE. 56 stk. (enpac) kr 11 685,30.

Promixin

«Profile Pharma»

  • infusjonssubstans 1 mill. IE. 10 hetteglass kr 1 443,40.

  • inhalasjonssubstans til nebulisator 1 mill. IE. 30 hetteglass kr 3 312,30.

Promixin

«Orifarm»

  • inhalasjonssubstans til nebulisator 1 mill. IE. 30 hetteglass kr 3 312,30.

Promixin

«2care4»

  • inhalasjonssubstans til nebulisator 1 mill. IE. 30 hetteglass kr 3 312,30.

L1.2.16.3 Kolistin