Norsk legemiddelhåndbok

L20.1.1.4 Paracetamol–acetylsalisylsyre–koffein

Publisert: 05.01.2016

For mer informasjon og vedrørende kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se  L20.1.1.2 Paracetamol og  L17.1.1.1 Acetylsalisylsyre.
Egenskaper
Kombinasjon av paracetamol (se også ), acetylsalisylsyre (se  ) og koffein (se  ). Koffein forsinker symptomer på tretthet for en kort periode og fremmer mental motivasjon og yteevne.
Farmakokinetikk
  • Se separate omtaler av paracetamol:  , acetylsalisylsyre:   og koffein:  .
Indikasjoner

Hodepine ved migrene, spenningshodepine. Til voksne og barne over 12 år.

Dosering og administrasjon

Voksne og barn over 12 år: 1–2 tabletter inntil 3 ganger daglig, med et intervall på minst 4 timer. 
Nedsatt nyrefunksjon: Ved GFR 10-50 ml/min: doseringsintervall minst 6 timer, ved GFR < 10 ml/min: doseringsintervall minst 8 timer.
Nedsatt leverfunksjon: Doseringsintervall bør være minst 6 timer.

Bivirkninger
  • Paracetamol: Se 
  • Acetylsalisylsyre: Se 
  • Koffein: Nervøsitet, svimmelhet. Når kombinasjonen paracetamol-koffein i anbefalte doser kombineres med annet koffeininntak, kan den resulterende høyere dosen koffein øke potensialet for koffeinrelaterte bivirkninger som søvnløshet, rastløshet, engstelse, irritabilitet, hodepine, gastrointestinalt ubehag og palpitasjoner

Overdosering
Se G12  ParacetamolAcetylsalisylsyre og  Koffein
Graviditet, amming
  • Paracetamol: Se 
  • Acetylsalisylsyre: Se 
  • KoffeinGraviditet: Nyere studier tyder på at koffein øker risikoen for spontanabort og lav fødselsvekt. Totalt koffeininntak bør fortrinnsvis ikke overskride 200 mg per dag (tilsvarer ca. 2 kopper kaffe)
    Amming: Overgang til morsmelk er moderat. Koffein har lang plasmahalveringstid i spedbarn. 3–5 kopper kaffe daglig ansees som forenlig med amming. Risiko for irritabilitet hos barnet ved høye doser

Forsiktighetsregler
Bør kun brukes unntaksvis hos pasienter med vedvarende nedsatt nyrefunksjon, med diabetes mellitus, dehydrering, kronisk lavt blodtrykk, traumer eller som behandles med antirevmatiske legemidler.
Overdrevent inntak av kaffe eller te mens man tar tablettene bør unngås. Forøvrig som for paracetamol (se  ) og som for ikke-steroide antiinflammatoriske milder, se: .
Fare for legemiddelinterasjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk. 
Paracetamol–acetylsalisylsyre–koffein

Rp. C

*Pakningen er unntatt fra reseptplikten.

Paralen

«Sanofi»

  • tabletter 250 mg paracetamol, 250 mg acetylsalisylsyre, 50 mg koffein. *20 stk. (enpac).

L20.1.1.4 Paracetamol–acetylsalisylsyre–koffein