Norsk legemiddelhåndbok

L1.7.2.5 Tetanus‑immunglobulin

Publisert: 16.11.2016

Egenskaper

Fremstilt fra immuniserte blodgivere med høyt titer av antistoff mot tetanus. Testet og funnet fritt for hepatitt B-virus, hepatitt C-virus og hiv.

Indikasjoner

Passiv immunisering mot tetanus.

  • Profylaktisk til personer som ikke er tilstrekkelig vaksinert (uvaksinerte eller lang tid siden siste vaksine) eller hvor vaksinestatus er ukjent og som har fått skade og som mistenkes å ha vært eksponert for tetanus. Pasienter med primær eller sekundær hypogammaglobulinemi regnes i denne risikogruppen. Eldre kvinner (som dermed ofte ikke har fått vakisne i militæret) er en kjent «risikogrupppe».

  • Terapeutisk til personer med tetanus

Dosering og administrasjon
  1. Profylaktisk: 250 E (1 ampulle) intramuskulært. Dobbel dose gis i alvorlige tilfeller. Se også tetanusvaksinering ( )
  2. Terapeutisk: 3000–6000 E (12–24 ampuller intramuskulært)

Bivirkninger

Lokale reaksjoner og feber.

Forsiktighetsregler

Pasienter med alvorlig hypogammaglobulinemi bør holdes under observasjon i en time etter injeksjonen.

Tetanus-immunglobulin
Søknad Legemiddelverket, se  
Tetagam

«Aventis Behring»

  • injeksjonsvæske 250 IE/ml. 1 ml.

L1.7.2.5 Tetanus‑immunglobulin