Norsk legemiddelhåndbok

L7.5 Glukokortikoider for lokal bruk i øye og øre

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 23.10.2018

Hydrokortison ( ), hydrokortison–oksytetrasyklin–polymyksin ( ), prednisolon ( ), deksametason ( ), deksametason–antibakterielle midler ( ), betametason ( ), rimeksolon ( ), flucinolon–ciprofloksacin ( )
Egenskaper
Glukokortikoider til lokal betennelsesdempende behandling i øyet eller ytre øre, alene eller i kombinasjon med antimikrobielle midler.
Indikasjoner
  • Øyet: Preparatene, som inneholder middels sterke og sterke glukokortikoider (prednisolon, deksametason og rimeksolon), brukes fortrinnsvis ved iridosyklitt, skleritt/episkleritt og uveitt. Vanlig allergisk konjunktivitt og vernal konjunktivitt responderer også godt på lokal glukokortikoidbehandling. Kombinasjon av glukokortikoid (deksametason) og antimikrobielle midler brukes postoperativt og ved øyeskader, i utvalgte tilfeller også i behandlingsforløpet av alvorlige øyeinfeksjoner for å begrense arrdannelse og andre uheldige konsekvenser av kroppens infeksjonsforsvar (spesialistoppgave).

  • Øret: Preparater med bare glukokortikoid (betametason) eller glukokortikoid (hydrokortison, deksametason, flucinolon) kombinert med antimikrobielle midler finnes til bruk ved øregangseksem og eksterne otitter.

Overdosering
Se G12 Glukokortikoider (til inhalasjon, nese, hud, lokalt i tarm, øye)
Bivirkninger

Glukokortikoider nedsetter regenerasjonsevne ved sår/lesjoner, særlig i kornea, og øker dermed risikoen for hornhinneperforasjon. De svekker infeksjonsforsvaret, spesielt mot virusinfeksjoner. Dette er ekstra uheldig ved epitelial herpes simplex keratitt (keratitis dendritica), men gjelder også andre infeksjoner.
Lokal bruk av middels sterke og sterke glukokortikoider over lengre tid medfører risiko for utvikling av glaukom, i mindre grad også katarakt.

Kontraindikasjoner

Må ikke brukes ved herpes simplex keratitt (keratitis dendritica) eller andre infeksjoner som ikke er adekvat behandlet med antimikrobielle midler.
Ved bruk av glukokortikoider i ytre øregang må trommehinneperforasjon utelukkes.

Kontroll og oppfølging

Ved lang tids bruk av glukokortikoidholdige øyedråper (> 4 uker) må øyetrykket måles med jevne mellomrom (helst månedlig) for å avsløre ev. intraokulær trykkstigning. Faren for glaukomutvikling er minst ved bruk av hydrokortison (foreligger ikke i Norge som øyedråper).

L7.5 Glukokortikoider for lokal bruk i øye og øre