Norsk legemiddelhåndbok

L7.6.5 Deksametason–antibakterielle midler

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 11.07.2017

Egenskaper

Potent glukokortikoid i kombinasjon med antibakterielle midler.

Indikasjoner
  • Øye (alle): Postoperativt og ved skader i øyet. I utvalgte tilfeller også i behandlingsforløpet av alvorlige øyeinfeksjoner for å begrense arrdannelse og andre uheldige konsekvenser av kroppens infeksjonsforsvar (spesialistoppgave!).

  • Øre (Sofradex): Øregangseksem og otitis externa

Dosering og administrasjon

1 dråpe × 2–6, ev. hyppigere.

Kontraindikasjon (Sofradex)

Trommehinneperforasjon.

Deksametason–antibakterielle midler

Rp. C

Maxitrol

«Novartis»

  • øyedråper 1 mg deksametason, 3,5 mg neomycin, 6000 E polymyksin per ml. 5 ml kr 55,60.

Sofradex

«Aventis Pharma»

  • øye-/øredråper 0,5 mg deksametason, 5 mg framycetin, 50 μg gramicidin per ml. 8 ml kr 100,00.

Spersadex med kloramfenikol

«Laboratoires Théa»

  • øyedråper 1 mg deksametason, 5 mg kloramfenikol per ml. 5 ml kr 121,20.

Tobrasone

«Novartis»

  • øyedråper 1 mg deksametason, 3 mg tobramycin per ml. 5 ml kr 79,60.

L7.6.5 Deksametason–antibakterielle midler