Norsk legemiddelhåndbok

L1.8.18 Meningokokkvaksine

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 30.08.2017

Egenskaper

Konjugerte meningokokkvaksiner inneholder antigen fra spesifikke serogrupper av Neisseria meningitidis. Beskyttelse på over 80 % oppnås mot serogruppene A, C, Y og W 135.
Proteinvaksine beskytter mot meningokokker serogruppe B og X.

Indikasjoner

Nærkontakter av pasienter med meningokokksykdom av gruppe A, C, Y eller W135, dvs. husstandsmedlemmer, ev. klassekamerater, russ og grupper innen militærleire.
Personer uten miltfunksjon, både A-C-Y-W135 konjugatvaksine og B-proteinvaksine.
Personer som skal oppholde seg lengre tid i epidemiske områder for meningokokker gruppe A, dvs. reisende til meningokokkbeltet i Afrika i den tørre årstiden og pilegrimsreisende til Mekka og Medina.

Dosering og administrasjon

Konjugatvaksine og proteinvaksine: 0,5 ml intramuskulært i anterolateral del av låret i m. vastus lateralis hos spedbarn og i m. deltoideus hos barn og voksne.

Bivirkninger

Ømhet på injeksjonsstedet. Feber i løpet av det første døgnet.

Forsiktighetsregler/kontraindikasjoner

Alvorlige reaksjoner på tidligere doser av samme vaksine, akutte infeksjonssykdommer med feber over 38 °C.

Oppfølging

Påfyllingsdose vurderes etter om lag fem år for konjugatvaksinene. For proteinvaksine til småbarn 2–5 måneder en påfyllingsdose mellom 12 og 15 måneder, og for småbarn 6–11 måneder en dose i det andre leveåret med et intervall på minst 2 måneder.

Meningokokkvaksine

Rp. C

Bexsero 

«Novartis» J07AH09 


▼ Dette legemidlet er under særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

Proteinvaksine mot meningokokker gruppe B (og X).

  • injeksjonsvæske Sprøyte: 0,5 ml. kr 852,80.

Meningitec

«Pfizer»

Konjugatvaksine mot meningokokker gruppe C.

  • injeksjonsvæske Hetteglass: 0,5 ml.

Menveo

«GSK»

Konjugatvaksine mot meningokokker gruppe A, C, W135 og Y.

  • injeksjonssett 1 sett: kr  .

NeisVac C

«Pfeizer»

Konjugatvaksine mot meningokokker gruppe C.

  • injeksjonsvæske Sprøyte: 0,5 ml kr 306,70.

Nimenrix

«Pfizer»

Konjugatvaksine mot meningokokker gruppe A, C, W135 og Y.

  • injeksjonssett 1 sett: kr 395,10.

Trumenba 

«Pfizer» J07AH09 


▼ Dette legemidlet er under særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

Proteinvaksine mot meningokokker gruppe B 

  • injeksjonsvæske Sprøyte: 0,5 ml. kr 851,40.

L1.8.18 Meningokokkvaksine