Norsk legemiddelhåndbok

L20.1.1.3 Paracetamol–koffein

Publisert: 05.01.2016

Sist endret: 06.02.2017

For mer informasjon og vedrørende kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se  L20.1.1.2 Paracetamol
Egenskaper
Kombinasjon av paracetamol (se også  ) og koffein. Koffein øker den smertestillende effekten av paracetamol, det stimulerer sentralnervesystemet og kan dermed minske utmattelse/tretthet som ofte assosieres med smerte.
Farmakokinetikk
  • Se separate omtaler av paracetamol:   og koffein:  .
Indikasjoner

Lette til moderate kortvarige smerter. Ubehag ved feber. Under legekontroll, forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager.

Dosering og administrasjon

Voksne og barn over 12 år (>40 kg): 1–2 tabletter inntil 3 ganger daglig med et intervall på minst 4 timer. Høyeste enkeltdose er 1 g paracetamol (2 tabletter), maksimal daglig dose er 3 g paracetamol (6 tabletter).
Pediatrisk populasjon: Legemidlet skal ikke brukes av barn under 12 år
Nedsatt nyrefunksjon: Ved GFR 50-10 ml/min: 1 tablett hver 6. time. Ved GFR < 10 ml/min: 1 tablett hver 8. time.

Bivirkninger
  • Paracetamol: Se 
  • Koffein: Nervøsitet, svimmelhet. Når kombinasjonen paracetamol-koffein i anbefalte doser kombineres med annet koffeininntak, øker potensialet for koffeinrelaterte bivirkninger som søvnløshet, rastløshet, engstelse, irritabilitet, hodepine, gastrointestinalt ubehag og palpitasjoner

Overdosering
Se G12  Paracetamol og  Koffein
Graviditet, amming
  • Paracetamol: Se 
  • KoffeinGraviditet: Nyere studier tyder på at koffein øker risikoen for spontanabort og lav fødselsvekt. Totalt koffeininntak bør fortrinnsvis ikke overskride 200 mg per dag (tilsvarer ca. 2 kopper kaffe)
    Amming: Overgang til morsmelk er moderat. Koffein har lang plasmahalveringstid i spedbarn. 3–5 kopper kaffe daglig ansees som forenlig med amming. En liter coladrikk inneholder koffein tilsvarende ca. én kopp kaffe. Risiko for irritabilitet hos barnet ved høye doser

Forsiktighetsregler
Overdrevent inntak av kaffe eller te mens man tar tablettene bør unngås. Forøvrig som for paracetamol (se  ).
Paracetamol–koffein

Rp. C

*Pakningen er unntatt fra reseptplikten.

Paracetduo

«Weifa»

  • brusetabletter 500 mg paracetamol, 65 mg koffein. *10 stk. (enpac).

  • tabletter 500 mg paracetamol, 65 mg koffein. *20 stk. (enpac).

L20.1.1.3 Paracetamol–koffein