Norsk legemiddelhåndbok

L3.1.1.1 Hurtig‑ og korttidsvirkende insulin/insulinanaloger

Publisert: 10.12.2015

Sist endret: 23.05.2018

Vedrørende farmakokinetikk, indikasjoner, overdosering, bivirkninger, graviditet, amming og forsiktighetsregler, se  L3.1.1 Insulin/insulinanaloger
Egenskaper

Hurtigvirkende insulinpreparater har raskt innsettende og kortvarig virkning. Brukes som måltidsinsulin, i insulinpumper og til intravenøs bruk f.eks. ved behov for insulininfusjon i sykehus.

Dosering og administrasjon

Insulin i oppløsning. Kan gis subkutant, intramuskulært og intravenøst (mens de øvrige insulinpreparatene bare kan settes subkutant). De kan blandes med protamininsulin (NPH) og gir stabile blandinger. 

Overføring av den høyere styrken insulin lispro 200 enheter/ml fra KwikPen til annet utstyr kan føre til overdose og alvorlig hypoglykemi. Se SLV.

Hurtig- og korttidsvirkende insulin/insulinanaloger
Insulin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: A10AB01
Actrapid

«Novo Nordisk»

  • injeksjonsvæske 100 IE/ml. Penfill: 5 × 3 ml kr 294,10.

Insuman Rapid

«Aventis Pharma»

  • injeksjonsvæske 100 IE/ml. 5 ml kr 110,40.

Insulinanaloger
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: A10AB04 A10AB05 A10AB06
Apidra

«sanofi aventis»

Insulin glulisin

  • injeksjonsvæske 100 E/ml. Hetteglass: 10 ml kr 245,80, Sylinderampuller til ClikSTAR penn: 5 × 3 ml kr 377,30. SoloStar penn: 5 × 3 ml kr 413,70.

Fiasp

«Novo Nordisk»

Insulin aspart

  • injeksjonsvæske 100 E/ml. FlexTouch Pen: 5 × 3 ml kr 411,30. Penfill: 5 × 3 ml kr 387,90. Hetteglass: 10 ml kr 242,30.

Humalog

«Lilly»

Insulin lispro

  • injeksjonsvæske 100 E/ml. 10 ml kr 248,30, 5 × 3 ml kr 392,60. KwikPen: 5 × 3 ml kr 419,20, Junior KwikPen 5 x 3 ml kr 400,60.

  • injeksjonsvæske 200 E/ml. KwikPen: 5 × 3 ml kr 796,00.

NovoRapid

«Novo Nordisk»

Insulin aspart

  • injeksjonsvæske 100 E/ml. FlexPen: 5 × 3 ml kr 426,40. Penfill: 5 × 3 ml kr 402,20. Hetteglass: 10 ml kr 259,70, PumpCart 5 x 1,6 ml kr 226,90.

L3.1.1.1 Hurtig‑ og korttidsvirkende insulin/insulinanaloger