Norsk legemiddelhåndbok

L3.6.2.1 Karbimazol

Publisert: 10.12.2015

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll, seponering og informasjon, se  L3.6.2 Tioamidtyreostatika
Egenskaper

Karbimazol er en prodrug for den aktive substansen, tiamazol.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er opptil 100 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres hovedsakelig i blodet ved hydrolyse til aktiv substans, tiamazol. Utskilles via nyrene, 10 % umetabolisert. Halveringstiden er 3–6 timer.

Dosering og administrasjon
  • Voksne: Initialt 20–30 mg (unntaktvis 30–60 mg)/døgn, avhengig av tyreotoksikosens grad, og ev diaree hos pasienten (hurtig tarmgjennomgang). Vedlikeholdsdose: 5–10 mg/døgn. Dosering initialt 2 (ev 3) ganger i døgnet, senere 1–2 ganger i døgnet

  • Barn: 0,5–1,0 mg/kg/døgn

Overdosering
Se G12 Karbimazol.
Graviditet, amming
Graviditet: Anbefales i andre og tredje trimester, i lavest mulig dose, Kan påvirke thyreoidea hos fosteret. Lett, subklinisk, forbigående neonatal hypotyreose er relativt vanlig. Se også  .
Amming: Overgang til morsmelk er liten. Monitorer barnets thyreoideastatus (T3 og T4).
Karbimazol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: H03BB01
Neo-Mercazole

«Roche»

  • tabletter 5 mg karbimazol. 100 stk. kr 188,90.

L3.6.2.1 Karbimazol