Norsk legemiddelhåndbok

L3.6.2.2 Propyltiouracil

Publisert: 10.12.2015

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll, seponering og informasjon, se  L3.6.2 Tioamidtyreostatika
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 55–75 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren til inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er 1–4 timer.

Dosering og administrasjon
  • Voksne: Initialt 400–600 mg/døgn avhengig av tyreotoksikosens grad. Vanlig vedlikeholdsdose: 50–100 mg per døgn. Dosering initialt og ved høy vedlikeholdsdose 2–3 ganger i døgnet, for øvrig 2 ganger i døgnet

  • Barn: 5–7 mg/kg/døgn

Overdosering
Se G12 Propyltiouracil.
Graviditet, amming
Graviditet: Neonatal hypotyreose og thyreoideahyperplasi kan forekomme, men risikoen er liten ved lav dosering. Propyltiouracil foretrekkes til gravide bare i første trimester,pga rapporter om levertoksitet. Se også  .
Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende dersom karbimazol ikke tolereres. Monitorer barnets thyreoideastatus (T3 og T4).
Propyltiouracil
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: H03BA02
Propyltiouracil NAF

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

  • tabletter 100 mg. 100 stk.

L3.6.2.2 Propyltiouracil