Norsk legemiddelhåndbok

L3.6.3 Jodid

Publisert: 10.12.2015

Sist endret: 11.10.2016

Lugols joddråper, natriumjodid injeksjonsvæske, kaliumjodid tabletter
Egenskaper

Virkningen av jodid på thyreoidea er komplisert. Hovedvirkningene er hemmet jodering av tyreoglobulin og blokkering av frigjøringen av thyreoideahormon. Effekten på hormonsekresjon setter inn etter få timer. Jodid skal kun brukes til kortvarig behandling fordi virkningen er forbigående.

Farmakokinetikk

Absorberes raskt ved peroral tilførsel. Konsentreres i thyreoidea, spyttkjertler, gastrisk mucosa, placenta og i brystkjertel. Utskilles hovedsakelig via nyrene, men også noe i svette, spytt og feces.

Indikasjoner

Det er to situasjoner hvor behandling med jodid (blokkering av jodopptak i thyreoidea) er aktuelt:

  1. Forbehandling til kirurgi

  2. Ved tyreotoksisk krise

Dosering og administrasjon
  • Lugols joddråper: Har vært brukt til behandling av hypertyreose i over 50 år. Forbehandling til kirurgi: Jod-jodkalium; 5 % løsning kan gis, med startdose 5 dråper (11 mg) × 3 po med normaldråpeteller. Ved bruk av annen dryppeanordning enn normaldråpeteller må dråpetallet for anvendt utstyr bestemmes. Dosen kan ved behov dobles etter noen dager til symptomene er under kontroll og puls < 90 /minutt. FT4 bør følges. Behandlingen må planlegges sammen med kirurg, så tyreoidektomi kan utføres innen 2 uker etter igangsatt behandling.

  • Natriumjodid 50 mg/ml injeksjonsvæske: Ved tyreotoksisk krise: 1–2 g natriumjodid (= 20–40 ml)/døgn i 2–3 døgn.

Kaliumjodid
Reseptfritt. V03AB21
Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
Kaliumjodid

«Recip»

  • tabletter 65 mg. 10 stk. (enpac)

Lugols joddråper (Jod-jodkalium)

Magistrell forskrivning.

Natriumjodid

Magistrell forskrivning.

  • injeksjonsvæske 65 mg. 50 mg/m

L3.6.3 Jodid