Norsk legemiddelhåndbok

L3.7.1.1 Hydrokortison

Publisert: 10.12.2015

Sist endret: 11.02.2016

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontroll/oppfølging, seponering og informasjon til pasient, se  L3.7.1 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon
Egenskaper

Naturlig glukokortikoid (synonym: kortisol). Har en viss mineralkortikoid effekt. Kortvirkende. De preparatene som finnes i Norge er til intravenøs og intramuskulær injeksjon, men tabletter kan søkes på registreringsfritak til substitusjonsbehandling av binyrebarksvikt. Et hydrokortisonpreparat med modifisert frisetting (Plenadren) til dosering en gang per dag er tilgjengelig, men klinisk erfaring er sparsom.

Farmakokinetikk

Metaboliseres i stor grad i leveren og konjugeres til glukuronid. Inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er 1–2 timer.

Indikasjoner

Akutt binyrebarksvikt. Enkelte andre akutte krisereaksjoner. Som steroiddekning ved operasjoner hos pasienter som har stått lenge på glukokortikoidbehandling. Som alternativ til kortisonacetat ved kronisk substitusjonsbehandling (spesialistoppgave).

Dosering og administrasjon

Gis intravenøst eller intramuskulært. Vanlig initialdose: 100–300(–400) mg. Total døgndose opptil ca. 400–600 mg. Som substitusjonsbehandling peroralt vanligvis 15–30 mg daglig.

Overdosering
Se G12 Glukokortikoider (systemisk bruk).
Hydrokortison

Rp. C

Cortef

«Pharmacia»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
  • tabletter 5 mg. 50 stk.

Hydrocortisone

«Auden Mckenzie»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
  • tabletter 10 mg. 30 stk.

Hydrocortisone

«Aventis Pharma»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
  • tabletter 10 mg. 25 stk.

Plenadren

«Shire»

  • tabletter (med modifisert frisetting) 5 mg. 50 stk. kr 3 089,40.

  • tabletter (med modifisert frisetting) 20 mg. 50 stk. kr 5 885,60.

Solu-Cortef

«Pfizer»

  • injeksjonssubstans 100 mg. 5 sett kr 107,90.

  • injeksjonssubstans 250 mg. 1 sett kr 93,50.

L3.7.1.1 Hydrokortison