Norsk legemiddelhåndbok

L3.7.1.4 Metylprednisolon

Publisert: 10.12.2015

Sist endret: 09.12.2016

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontroll/oppfølging, seponering og informasjon til pasient, se  L3.7.1 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon
Egenskaper

Syntetisk glukokortikoid uten mineralkortikoid virkning. Ca. 5 ganger mer potent enn hydrokortison. Depotpreparatet inneholder den tungtløselige acetatesteren som muliggjør absorpsjon av metylprednisolon fra injeksjonsstedet i flere uker.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 80 % ved peroral tilførsel. Injeksjonspreparatet Solu-Medrol absorberes raskt ved intramuskulær tilførsel og gir maksimal plasmakonsentrasjoner etter ca. 2 timer. Metaboliseres i stor grad i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene. Halveringstiden er 2–4 timer.

Indikasjoner

Uspesifikk glukokortikoidbehandling. Intravenøs bruk særlig ved akutte tilstander. Peroralt hovedsakelig for å unngå mineralkortikoid effekt ved høye glukokortikoiddoser. Lokal depotinjeksjon i ledd, sener, bursae etc.

Dosering og administrasjon
 • Systemisk: Peroralt: 2–80 mg/døgn, i.v./i.m.: 2–200 mg/døgn

 • Depotpreparat, intraartikulært: 40–80 mg i større ledd, mindre doser i mindre ledd.

Overdosering
Se G12 Glukokortikoider (systemisk bruk).
Metylprednisolon
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: H02AB04
Depo-Medrol

«Pfizer»

 • injeksjonsvæske 40 mg/ml. (Ikke til intravenøst bruk!)1 ml kr 61,40, 2 ml kr 133,40.

Medrol

«Orifarm»

 • tabletter 16 mg. 50 stk. kr 244,70.

Medrol

«Pfizer»

 • tabletter 4 mg. 100 stk. kr 162,70.

 • tabletter 16 mg. 50 stk. kr 244,70.

 • tabletter 100 mg. 20 stk. (enpac). Søknad Legemiddelverket via apotek, se
Solu-Medrol

«Pfizer»

 • injeksjonssubstans 40 mg (ad 1 ml). 1 sett kr 56,30, 10 sett kr 281,50.

 • injeksjonssubstans 125 mg (ad 2 ml) (62,5 mg/ml). 1 sett kr 105,70.

 • injeksjonssubstans 500 mg. 1 sett kr 183,70.

 • injeksjonssubstans 1 g. 1 sett kr 278,40.

L3.7.1.4 Metylprednisolon