Norsk legemiddelhåndbok

L3.7.1.4 Metylprednisolon

Publisert: 10.12.2015

Sist endret: 28.09.2018

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontroll/oppfølging, seponering og informasjon til pasient, se  L3.7.1 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon
Egenskaper

Syntetisk glukokortikoid uten mineralkortikoid virkning. Ca. 5 ganger mer potent enn hydrokortison. Depotpreparatet inneholder den tungtløselige acetatesteren som muliggjør absorpsjon av metylprednisolon fra injeksjonsstedet i flere uker.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 80 % ved peroral tilførsel. Injeksjonspreparatet Solu-Medrol absorberes raskt ved intramuskulær tilførsel og gir maksimal plasmakonsentrasjoner etter ca. 2 timer. Metaboliseres i stor grad i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene. Halveringstiden er 2–4 timer.

Indikasjoner

Uspesifikk glukokortikoidbehandling. Intravenøs bruk særlig ved akutte tilstander. Peroralt hovedsakelig for å unngå mineralkortikoid effekt ved høye glukokortikoiddoser. Lokal depotinjeksjon i ledd, sener, bursae etc.

Dosering og administrasjon
 • Systemisk: Peroralt: 2–80 mg/døgn, i.v./i.m.: 2–200 mg/døgn

 • Depotpreparat, intraartikulært: 40–80 mg i større ledd, mindre doser i mindre ledd.

Overdosering
Se G12 Glukokortikoider (systemisk bruk).
Forsiktighetsregler

Solu-Medrol 40 mg/ml inneholder laktose fremstilt fra kumelk. Det er meldt om alvorlige allergiske reaksjoner ved bruk hos pasienter med melkeproteinallergi. EMA krever at produsentene lager nye formuleringer av metylprednisolon uten kumelkprotein innen andre kvartal 2019. Se SLV Nytt om legemidler T. nr. 14-15/17 med "Råd til leger".

Det er sendt ut eget Kjære heleseperosnell-brev (2017) om kontraindikasjon for legemidler til injeksjon som inneholder metylprednisolon og laktose hos pasienter som er allergiske overfor kumelkproteiner, og som blir behandlet for allergiske tilstander.

Metylprednisolon
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: H02AB04
Depo-Medrol

«Pfizer»

 • injeksjonsvæske 40 mg/ml. (Ikke til intravenøst bruk!)1 ml kr 61,40, 2 ml kr 133,40.

Medrol

«Orifarm»

 • tabletter 16 mg. 50 stk. kr 244,70.

Medrol

«Pfizer»

 • tabletter 4 mg. 100 stk. kr 191,10.

 • tabletter 16 mg. 50 stk. kr 239,30.

 • tabletter 100 mg. 20 stk. (enpac). Søknad Legemiddelverket via apotek, se
Solu-Medrol

«Orifarm»

 • injeksjonssubstans 1 g. 1 sett kr 272.40.

Solu-Medrol

«Pfizer»

 • injeksjonssubstans 40 mg (ad 1 ml). 10 sett kr 281,50.

 • injeksjonssubstans 125 mg (ad 2 ml) (62,5 mg/ml). 1 sett kr 105,70.

 • injeksjonssubstans 500 mg. 1 sett kr 183,70.

 • injeksjonssubstans 1 g. 1 sett kr 278,40.

L3.7.1.4 Metylprednisolon