Norsk legemiddelhåndbok

L3.7.1.6 Deksametason

Publisert: 10.12.2015

Sist endret: 04.06.2018

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontroll/oppfølging, seponering og informasjon til pasient, se  L3.7.1 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon
Egenskaper

Høypotent, syntetisk glukokortikoid; 25–30 ganger mer potent enn hydrokortison. Helt fritt for mineralkortikoidvirking. Meget lang biologisk virkningstid. Inaktiveres ikke i placenta.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 60 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren via CYP3A4. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 3–6 timer.

Indikasjoner

Uspesifikk glukokortikoidbehandling ved behov for høye doser og vedvarende jevn effekt uten normale døgnvariasjoner. Hjerneødem. Høyt intrakranielt trykk som skyldes hjernemetastaser. Cytostatikautløst kvalme. Diagnostisk i suppresjonstester. I små doser om kvelden som suppresjonsbehandling.
Neofordex: Til kombinasjonsbehandling ved myelomatose.

Dosering og administrasjon

Avhengig av indikasjonen.

  • Peroralt eller intravenøst: 0,25–20 mg/døgn

  • Intraartikulært: 2–4 mg i mindre ledd (fingerledd). Benyttes ikke i større ledd

Overdosering
Se G12 Glukokortikoider (systemisk bruk).
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen.

Metodevurdering

Carfilzomib (Kyprolis) og deksametason: Til behandling av myelomatose (benmargskreft)

Daratumumab, bortezomib og deksametason: Kombinasjonsbehandling ved myelomatose

Deksametason
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: H02AB02
Dexametason

«Abcur»

  • tabletter 1 mg. 20 stk. (endos) kr 147,10, 100 stk. (endos) kr 597,40.

  • tabletter 4 mg. 20 stk. (endos) kr 328,60, 100 stk. (endos) kr 1 472,70.

Dexamethason

«Galepharm»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
  • tabletter 0,5 mg. 20 stk, 100 stk.

Dexamethasone

«KRKA»

  • tabletter 4 mg. 20 stk. (endos) kr 321.60, 100 stk. (endos) kr 1463,00.

Fortecortin

«Merck»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
  • injeksjonsvæske 4 mg/ml. 3 × 1 ml, 3 × 2 ml.

  • tabletter 0,5 mg. 100 stk.

Neofordex

«Laboratoires CTRS»

  • tabletter 40 mg. 10 stk. (endos) kr 1558,70.

L3.7.1.6 Deksametason