Norsk legemiddelhåndbok

L14.4.2.6 Cetrorelix

Publisert: 13.09.2016

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og kontroll, se L14.4.2 Analoger av gonadotropinfrigjørende hormon
Egenskaper

Ren GnRH-antagonistanalog. Hemmer frigjøring av LH og FSH fra hypofysen uten initial stimulering. Forsinker ovulasjon.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 85 % ved subkutan tilførsel. Data for metabolisme savnes. Utskilles via nyrene. Halveringstiden er terminalt ca. 30 timer.

Indikasjoner

Forebygging av prematur ovulasjon hos pasienter som gjennomgår en kontrollert ovarial stimulering før egguthenting i forbindelse med assistert befruktning. Se spesiallitteratur.

Dosering og administrasjon

Cetrorelix må forskrives av spesialist som har erfaring med behandling av infertilitet.

Cetrorelix

Rp. C

Cetrotide

«Serono»

  • injeksjonssubstans 0,25 mg. 1 sett kr 385,40.

L14.4.2.6 Cetrorelix