Norsk legemiddelhåndbok

L4.5.1.2.1 Dalteparin

Publisert 24.02.2016

Sist endret: 08.06.2018

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, overdosering/ blødningskomplikasjoner, bivirkninger, interaksjoner og graviditet, amming, se L4.5.1.2 Fraksjonerte (lavmolekylære) hepariner
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 90 % ved subkutan tilførsel. Bindes i liten grad til akuttfaseproteiner og det retikuloendoteliale systemet. Utskilles via nyrene, umetabolisert. Halveringstiden er 2–5 timer.

Dosering og administrasjon
 • Primærprofylakse mot venøs trombose og lungeembolisme ved kirurgi: Profylakse kan starte pre- eller postoperativt (se ). Dosering er 2500 E en gang i døgnet i 5–7 døgn eller inntil mobilisering.

  Ved stor risiko for tromboembolisk komplikasjon, spesielt ortopedisk kirurgi gis 5000 E en gang daglig i 7–11 dager. Ved innsetting av totalprotese i hofte eller kne bør en vurdere forlenget profylakse i 28–35 dager.

 • Primærprofylakse mot venøs trombose og lungeembolisme hos indremedisinske pasienter: 5000 E subkutant en gang daglig i 7–10 dager eller til mobilisering.

 • Behandling av dyp venetrombose og lungeembolisme: 100 E/kg kroppsvekt hver 12. time eller 200 E/kg hver 24. time. Ved alvorlig trombose og høy blødningsrisiko bør dosering hver 12. time vurderes. Hos pasienter med aktiv kreftsykdom bør en gi full dose dalteparin i 4 uker (100 E/kg × 2 eller 200 E/kg × 1), deretter 150 E/kg × 1 i 3–6 måneder. (Se også T4.6.1.1 Dyp venetrombose (DVT) og T4.6.1.2 Lungeembolisme (LE)).
  Dosering hos barn:
  • Nyfødte: 150 E/kg hver 12. time

  • Barn > 2 måneder: 100 E/kg hver 12. time

 • Ustabil angina pectoris: 120 E/kg kroppsvekt hver 12. time.

Overdosering
Se G12  Dalteparin.
Dalteparin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: B01AB04
Fragmin

«Pfizer»

 • injeksjonsvæske 10 000 IU anti-Xa/ml. Hetteglass: 10 ml kr 724,20.

 • injeksjonsvæske 12 500 IU anti-Xa/ml.. Sprøyte: 10 × 0,2 ml (2500 IU) kr 269,90, 25 × 0,2 ml (2500 IU) kr 614,00.

 • injeksjonsvæske 25 000 IU anti-Xa/ml. Sprøyte: 10 × 0,2 ml (5000 IU) kr 418,00, 25 × 0,2 ml (5000 IU) kr 981,30,10 × 0,3 ml (7500 IU) kr 654,00, 5 × 0,4 ml (10 000 IU) kr 418,00, 5 × 0,5 ml (12 500 IU) kr 500,40, 5 × 0,6 ml (15 000 IU) kr 580,80, 5 × 0,72 ml (18 000 IU) kr 682,80.

Fragmin

«Orifarm»

 • injeksjonsvæske 25 000 IU anti-Xa/ml. Sprøyte: 10 × 0,3 ml (7500 IU) kr 597,20.

L4.5.1.2.1 Dalteparin