Norsk legemiddelhåndbok

L4.5.1.2.2 Enoksaparin

Publisert 24.02.2016

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, overdosering/ blødningskomplikasjoner, bivirkninger, interaksjoner og graviditet, amming, se L4.5.1.2 Fraksjonerte (lavmolekylære) hepariner
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er opptil 100 % ved subkutan tilførsel. Metaboliseres i leveren ved desulfatisering og depolymerisering. Svakt aktive metabolitter. Utskilles via nyrene. Halveringstiden er 4–7 timer.

Dosering og administrasjon

Enoksaparin 1 mg tilsvarer 100 E anti‑Xa.

 • Primærprofylakse mot venøs trombose og lungeembolisme ved kirurgi: Profylakse kan starte pre- eller postoperativt (se ). Dosering er 20 mg subkutant én gang i døgnet i 7–10 dager eller inntil mobilisering.

  Ved stor risiko for tromboembolisk komplikasjon, spesielt ortopedisk kirurgi gis 40 mg én gang daglig i 7–11 dager. Ved innsetting av totalprotese i hofte eller kne bør en vurdere forlenget profylakse i 28–35 dager.

 • Primærprofylakse mot venøs trombose og lungeembolisme hos indremedisinske pasienter: 40 mg subkutant i 7–10 dager eller til mobilisering.

 • Behandling av dyp venetrombose og lungeembolisme: 1 mg/kg kroppsvekt hver 12. time, alternativt 1,5 mg/kg kroppsvekt hver 24. time. Ved alvorlig trombose og blødningsrisiko bør dosering hver 12. time vurderes. (Se også T4.6.1.1 Dyp venetrombose (DVT) og T4.6.1.2 Lungeembolisme (LE).)

  Dosering hos barn:

  • Nyfødte: 1,7 mg/kg hver 12. time

  • Barn > 2 måneder: 1,0 mg/kg hver 12. time

 • Ustabil angina pectoris: 1 mg/kg kroppsvekt hver 12. time.

Overdosering
Se G12 Enoksaparin.
Enoksaparin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: B01AB05
Klexane

«Aventis Pharma»

 • injeksjonsvæske 100 mg/ml. Sprøyte: 10 × 0,2 ml (20 mg) kr 263,20, 50 × 0,2 ml (20 mg) kr 1 153,40, 10 × 0,4 ml (40 mg) kr 430,20, 50 × 0,4 ml (40 mg) kr 1 981,20, 10 × 0,6 ml (60 mg) kr 548,90, 10 × 0,8 ml (80 mg) kr 605,30, 10 × 1 ml (100 mg) kr 675,50. Hetteglass (med konserveringsmiddel): 3 ml kr 293,90.

 • injeksjonsvæske 150 mg/ml. Sprøyte: 10 × 0,8 ml (120 mg) kr 886,70, 10 × 1 ml (150 mg) kr 991,90.

L4.5.1.2.2 Enoksaparin