Norsk legemiddelhåndbok

L4.5.1.2.2 Enoksaparin

Publisert 24.02.2016

Sist endret: 07.11.2018

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, overdosering/ blødningskomplikasjoner, bivirkninger, interaksjoner og graviditet, amming, se L4.5.1.2 Fraksjonerte (lavmolekylære) hepariner
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er opptil 100 % ved subkutan tilførsel. Metaboliseres i leveren ved desulfatisering og depolymerisering. Svakt aktive metabolitter. Utskilles via nyrene. Halveringstiden er 4–7 timer.

Dosering og administrasjon

Enoksaparin 1 mg tilsvarer 100 E anti‑Xa (= 100 IU).

 • Primærprofylakse mot venøs trombose og lungeembolisme ved kirurgi: Profylakse kan starte pre- eller postoperativt (se ). Dosering er 2000 IU (20 mg) subkutant én gang i døgnet i 7–10 dager eller inntil mobilisering.

  Ved stor risiko for tromboembolisk komplikasjon, spesielt ortopedisk kirurgi gis 4000 IU (40 mg) én gang daglig i 7–11 dager. Ved innsetting av totalprotese i hofte eller kne bør en vurdere forlenget profylakse i 28–35 dager.

 • Primærprofylakse mot venøs trombose og lungeembolisme hos indremedisinske pasienter: 4000 IU (40 mg) subkutant i 7–10 dager eller til mobilisering.

 • Behandling av dyp venetrombose og lungeembolisme: 100 IU (1 mg)/kg kroppsvekt hver 12. time, alternativt 150 IU (1,5 mg)/kg kroppsvekt hver 24. time. Ved alvorlig trombose og blødningsrisiko bør dosering hver 12. time vurderes. (Se også T4.6.1.1 Dyp venetrombose (DVT) og T4.6.1.2 Lungeembolisme (LE).)

  Dosering hos barn:

  • Nyfødte: 170 IU (1,7 mg)/kg hver 12. time

  • Barn > 2 måneder: 100 IU (1,0 mg)/kg hver 12. time

 • Ustabil angina pectoris: 100 IU (1 mg)/kg kroppsvekt hver 12. time.

Overdosering
Se G12 Enoksaparin.
Forsiktighetsregler

Det er sendt ut eget Kjære helsepesonell-brev (2017) om oppdatering av styrkeangivelse og doseringsregimer ved dyp venetrombose (DVT) / lungeemboli, samt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Enoksaparin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: B01AB05
Klexane

«Aventis Pharma»

 • injeksjonsvæske 10 000 IU (100 mg)/ml. Sprøyte: 10 × 0,2 ml (2000 IU, 20 mg) kr 263,20, 50 × 0,2 ml (2000 IU, 20 mg) kr 1 153,40, 10 × 0,4 ml (4000 IU, 40 mg) kr 430,20, 50 × 0,4 ml (4000 IU, 40 mg) kr 1 981,20, 10 × 0,6 ml (6000 IU, 60 mg) kr 548,90, 10 × 0,8 ml (8000 IU, 80 mg) kr 605,30, 10 × 1 ml (10 000 IU, 100 mg) kr 675,50. Hetteglass (med konserveringsmiddel): 3 ml kr 293,90.

 • injeksjonsvæske 15 000 IU (150 mg)/ml. Sprøyte: 10 × 0,8 ml (12 000 IU, 120 mg) kr 1001,90, 10 × 1 ml (15 000 IU, 150 mg) kr 1146,60.

L4.5.1.2.2 Enoksaparin