Norsk legemiddelhåndbok

L4.5.5 Vitamin K-antagonister

Publisert 24.02.2016

Warfarin ( ), dikumarol ( ), fenylindandion ( )
Warfarin er den eneste godkjente vitamin K-antagonist i Norge. Dikumarol er indisert ved warfarinallergi. Fenylindandion har en annen kjemisk struktur, men den samme antikoagulante effekt som warfarin og dikumarol. Pga. ikke‑blødningsrelaterte bivirkninger skal fenylindandion bare brukes ved warfarin‑ og dikumarolallergi.

L4.5.5 Vitamin K-antagonister