Norsk legemiddelhåndbok

L4.5.6.1 Alteplase

Publisert 24.02.2016

Vedrørende indikasjoner, graviditet, amming samt kontroll og oppfølging, se L4.5.6 Trombolytiske midler
Egenskaper

Aktiverer plasminogen til det aktive enzym plasmin, men er i motsetning til streptokinase fibrinspesifikk, idet aktiveringen akselereres betydelig når plasminogen er bundet til fibrinoverflaten.

Farmakokinetikk

Metaboliseres hovedsakelig i leveren. Halveringstiden er 25–45 minutter.

Dosering og administrasjon
  • Akutt lungeembolisme: 10 mg som bolusdose intravenøst, deretter 90 mg intravenøst som kontinuerlig intravenøs infusjon over 2 timer

  • Akutt iliofemoral DVT: Kateterbasert lokal trombolyse. Utprøvende behandling

  • Hjerteinfarkt: 15 mg gis som intravenøs bolusdose i løpet av 1–2 minutter etterfulgt av 0,75 mg/kg (ikke over 50 mg) som infusjon i løpet av 30 minutter, deretter 0,5 mg/kg (ikke over 35 mg) som infusjon over 60 minutter

  • Hjerneinfarkt: Totaldose 0,9 mg/kg, maksimum 90 mg gis over 60 minutter, hvorav 10 % som initial bolusdose

  • Perifer arteriell embolisme eller trombose: 5 mg bolus etterfulgt av 0,5 mg/time som kontinuerlig intraarteriell infusjon inntil oppnådd effekt, maksimalt i 12–24 timer

Overdosering
Se G12 Alteplase (human plasminogen aktivator).
Bivirkninger, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner
Se hovedomtalen . Anafylaktiske reaksjoner er meget sjeldne (inneholder polysorbat 80 som kan gi hypersensitivitetsreaksjoner hos enkelte).
Alteplase

Rp. C

Actilyse

«Boehringer Ingelheim»

  • infusjonssubstans 10 mg. 1 sett kr 1 665,90.

  • infusjonssubstans 20 mg. 1 sett kr 2 301,00.

  • infusjonssubstans 50 mg. 1 sett kr 5 293,90.

L4.5.6.1 Alteplase