Norsk legemiddelhåndbok

L4.5.7.4.1 Klopidogrel

Publisert 24.02.2016

Sist endret: 02.10.2018

Vedrørende indikasjoner, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L4.5.7.4 ADP-reseptorhemmere
Egenskaper

Klopidogrel er en tiklopidinanalog med vesentlig færre bivirkninger enn tiklopidin. Substansen er en prosubstans som aktiveres i leveren til et tiolderivat.

Farmakokinetikk

Absorpsjonen er ca. 50 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren hovedsakelig via CYP2C19 til det aktive tiolderivatet. Metaboliseres også i stor grad ved karboksylering til en inaktiv hovedmetabolitt. Utskilles både via nyrene og via gallen i feces i like store mengder. Halveringstiden for den aktive substansen er ikke klarlagt.

Dosering og administrasjon

Voksne: 75 mg daglig. Kan tas uavhengig av matinntak. Ved akutt koronarsyndrom og PCI gis metningsdose 300 mg første døgn.

Overdosering
Se G12 Klopidogrel.
Bivirkninger

Blødninger er observert hos ca. 9 %. Mindre alvorlige blødninger som neseblod og blåmerker. Gastrointestinale symptomer som dyspepsi, magesmerter, obstipasjon eller diaré sees hyppig. Diaré kan skyldes innhold av hydrogenert ricinusolje. Hudreaksjoner, kløe, stigning i leverenzymer, hodepine og svimmelhet kan forekomme. Alvorlige blødninger fra ulike organer. Levkopeni, trombocytopeni, eosinofili. Kan komme uker eller måneder etter oppstart. Beinmargsdepresjon. Anafylaktiske reaksjoner. Ervervet hemofili er nylig rapportert som en svært sjelden bivirkning.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler.
Amming: Opplysninger vedrørende amming mangler.

Klopidogrel
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: B01AC04
Clopidogrel

«Accord»

  • tabletter 75 mg. 30 stk. (enpac) kr 156,50(Trinnpris kr 128,80), 100 stk. (enpac) kr 442,30(Trinnpris kr 354,00).

Clopidogrel

«Actavis»

  • tabletter 75 mg. 28 stk. (enpac) kr 148,10(Trinnpris kr 122,30), 100 stk. (enpac) kr 442,30(Trinnpris kr 354,00).

Clopidogrel

«Amneal»

  • tabletter 75 mg. 100 stk. kr 530,00.

Clopidogrel

«Mylan»

  • tabletter 75 mg. 28 stk. (enpac) kr 148,10(Trinnpris kr 122,30), 100 stk. (enpac) kr 442,30(Trinnpris kr 354,00).

Plavix

«Sanofi Pharma, Bristol-Myers Squibb»

  • tabletter 75 mg. 28 stk. (datopk) kr 148,10(Trinnpris kr 122,30), 50 stk. (endos) kr 239,90(Trinnpris kr 190,40), 100 stk. (endos) kr 442,30(Trinnpris kr 354,00).

  • tabletter 300 mg. 30 stk. (endos) kr 1 509,30.

L4.5.7.4.1 Klopidogrel