Norsk legemiddelhåndbok

L5.1.1.2 Diazepam

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 05.09.2017

Vedrørende bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll og oppfølging samt informasjon til pasient, se L5.1.1 Benzodiazepiner
Egenskaper

Samme generelle egenskaper mht. effekter, bivirkninger o.a. som andre benzodiazepiner.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet: Injeksjonsvæske (emulsjon) intravenøst og tabletter opptil 100 %, rektalvæske 50–90 %, stikkpiller 50–75 %. Tid til maksimal plasmakonsentrasjon etter tilførsel: Intravenøst 3–8 minutter, intramuskulært 45–60 minutter, rektalløsning 10 minutter, tabletter 1–2 timer, stikkpiller 1,5 timer. Metaboliseres i stor grad i leveren via CYP2C19 og CYP3A4. Aktiv hovedmetabolitt (desmetyldiazepam) metaboliseres deretter videre til oksazepam. Halveringstid: Voksne: 20–50 timer, eldre 70–100 timer. Barn: Premature: 40–110 timer, nyfødte fullbårne: ca. 30 timer, inntil 1 år: ca. 10 timer, > 1 år: ca. 20 timer. Utskilles i urinen

Indikasjoner

Angst (kortvarig, situasjonsbestemt). Insomni, særlig ledsaget av angst (kortvarig, situasjonsbestemt). Akutt psykotisk angst og uro. Epileptiske anfall og feberkramper. Abstinenssymptomer. Preoperativ bruk.

Dosering og administrasjon
 1. Peroralt:

  Voksne:

  1. Ved situasjonsbestemt angst: 2–5 mg som en enkeltdose.

  2. Vanlig døgndose: 2–5 mg × 2–3, lavest hos eldre. Økt dosebehov ved svær angst. Da kan det være hensiktsmessig med hyppigere vedlikeholdsdosering (4–5 ganger/døgn), helst bare i kort tid (reduserer døgndosebehovet).

  3. Insomni forbundet med angst: 5–15 mg.

  4. Ved delirium tremens: Se  T5.3.1.4 Delirium tremens.

  Barn:

  • 0,1–0,8 mg/kg fordelt på 1–3 doser.

 2. Parenteralt:

  1. Ved akutt uro, alvorlig akutt psykotisk angst og uro: 5–10 mg langsomt intravenøst i stor vene eller intramuskulært (< 5 mg/minutt), ev. mer (20 mg) ved særlig voldsom atferd. Gjentas hvis nødvendig. Intramuskulær injeksjon skal bare brukes hvis peroral eller intravenøs administrasjon ikke kan anvendes.

  2. Ved kramper:

   • Voksne: Innledningsvis 10–20 mg intravenøst (langsomt, ca. 5 mg/minutt), ev. rektalløsning (klyster).

   • Barn: 0,3–1 mg/kg intravenøst. Forholdsvis høyest dose til de minste barna. Dosen kan gjentas ved behov. Ev. startes infusjonen 0,2–1 mg/kg/time. Alternativt klyster (rektalløsning).

  Diazepam bør fortrinnsvis injiseres uten tilblanding. Ved tendens til anfallsresidiv kan man i spesielle tilfeller gi det som infusjon. (NB! Det må tas hensyn til preparatets blandbarhet.)

 3. Rektalt:

  1. Klyster:

   • Ved akutt angst og agitasjon: Voksne: 10 mg (eldre 5 mg). Gjentas etter 5 minutter hvis nødvendig.

   • Feberkramper og epileptiske anfall: Voksne: 10–20 mg. Barn: 0,3–1 mg/kg, forholdsvis høyere dose til de minste. Barn > 10 kg: 10 mg. Barn 4–10 kg: 5 mg. Deretter ved behov gjentatt instillasjon.

   • Feberkrampeprofylakse: Ved temperatur ≥ 38,5 °C gis hver 12. time: Barn > 10 kg: 10 mg. Barn 4–10 kg: 5 mg. Bør ikke gis utover 2–3 døgn hvis ikke årsak til feber er kjent.

  2. Stikkpiller: Voksne: 10–30 mg ved angst når peroral administrasjon ikke kan brukes. Barn: 2,5–5 mg 1–2 ganger daglig.

Etter bruk i 2–4 uker eller lenger bør seponering skje gradvis pga. rebound søvnproblemer, avhengighetsreaksjoner og abstinens.

Legemidler og førerkortforskriften

Se Helsekrav til førerkort 

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner
Se
Overdosering
Se G12 Diazepam.
Graviditet, amming
Graviditet: Se gruppeomtalen  .
Amming: Overgang til morsmelk er moderat. Tilbakeholdenhet anbefales. Letargi og vekttap er blitt rapportert i brysternærte barn. Dagsdose bør ikke overskride 10 mg. Se gruppeomtalen  .
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Diazepam
Rp. B Δ Informasjon om refusjon på blå resept: N05BA01
Stesolid

«Actavis»

 • injeksjonsvæske 5 mg/ml. 10 × 2 ml kr 187,90.

 • rektalvæske 2 mg/ml (5 mg/2,5 ml). 5 × 2,5 ml kr 214.80.

 • rektalvæske 4 mg/ml (10 mg/2,5 ml). 5 × 2,5 ml kr 241.80.

 • stikkpiller 5 mg. 10 stk. kr 112,30.

 • stikkpiller 10 mg. 10 stk. kr 128,40.

 • tabletter 2 mg. 25 stk. kr 61,80, 50 stk. kr 70,20, 100 stk. kr 90,50.

 • tabletter 5 mg. 25 stk. kr 86,60, 50 stk. kr 87,80, 100 stk. kr 125,60.

Stesolid 

«Orifarm»

 • rektalvæske 2 mg/ml (5 mg/2,5 ml). 5 × 2,5 ml kr 214,80.

 • rektalvæske 4 mg/ml (10 mg/2,5 ml). 5 × 2,5 ml kr 241,80.

Stesolid prefill

«Actavis»

 • rektalvæske 5 mg/ml. I sprøyter: 5 × 2 ml kr 347,20.

Valium

«Orifarm»

 • tabletter 5 mg. 25 stk. (enpac) kr 87,10.

Valium

«Roche»

 • tabletter 5 mg. 25 stk. (enpac) kr 86,60, 100 stk. (enpac) kr 125,60.

Vival

«Actavis»

 • tabletter 2 mg. 20 stk. kr 59,40, 50 stk. kr 70,20, 100 stk. kr 90,50.

 • tabletter 5 mg. 20 stk. kr 79,30, 50 stk. kr 87,80, 100 stk. kr 125,60.

L5.1.1.2 Diazepam