Norsk legemiddelhåndbok

L5.1.1.5 Nitrazepam

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 22.03.2017

Vedrørende bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll og oppfølging samt informasjon til pasient, se L5.1.1 Benzodiazepiner
Egenskaper

Samme generelle egenskaper mht. effekter, bivirkninger o.a. som andre benzodiazepiner.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 80 % ved peroral tilførsel. Maksimal plasmakonsentrasjon etter ca. 2 timer. Metaboliseres i leveren via P450-isoenzymer og via glukuronidering. Svakt aktive metabolitter. Utskilles via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er 20–30 timer.

Indikasjoner

Akutte og alvorlige søvnvansker. Bør ikke være førstevalg. Epilepsi; Absenser og atypiske absenser. Hypsarytmier

Dosering og administrasjon

Søvnmiddel: Voksne: 2,5–5 mg, ev. opptil det dobbelte. Hos eldre anbefales halv dose.
Antikonvulsivum: Fordeles på 3–4 doser. Voksne: 15–30 mg daglig. Barn  (Apodorm): 1–3 år: 2,5–10 mg. 3–14 år: 15 mg. Barn (Mogadon): 0–1 år: 5–10 mg daglig. 1–14 år: 15 mg daglig.

Legemidler og førerkortforskriften

Se Helsekrav til førerkort 

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner
Se
Overdosering
Se G12 Nitrazepam.
Bivirkninger

Sedasjon, tretthet, depresjon, svimmelhet, ataksi, talevansker, glemsomhet, muskelsvakhet. Nedsatte kognitive og psykomotoriske ferdigheter også dagen derpå. Risiko for avhengighet.

Graviditet, amming
Graviditet: Se gruppeomtalen  .
Amming: Overgang til morsmelk er liten, også ved gjentatte doser. Se gruppeomtalen  .
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Nitrazepam
Rp. B Δ Informasjon om refusjon på blå resept: N05CD02
Apodorm

«Actavis»

  • tabletter 5 mg. 20 stk. (enpac) kr 62,90, 50 stk. (enpac) kr 82,40, 100 stk. kr 114,70.

Mogadon

«Meda»

  • tabletter 5 mg. 50 stk. (enpac) kr 82,40.

L5.1.1.5 Nitrazepam