Norsk legemiddelhåndbok

L5.1.2.2 Zopiklon

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 22.03.2017

Vedrørende forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll og oppfølging samt informasjon til pasient, se L5.1.2 Benzodiazepinlignende hypnotika
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 80 % ved peroral tilførsel. Maksimal plasmakonsentrasjon etter 1–1,5 time. Metaboliseres omtrent fullstendig i leveren av CYP2C8 og CYP3A4. Delvis aktive hovedmetabolitter. Utskilles via nyrene. Halveringstiden for aktive substanser totalt er 3,5–7 timer.

Dosering og administrasjon

Vanlig dosering: 3,75–7,5 mg kort tid før sengetid. Start med lavest mulig dose. Halv dose ved nedsatt leverfunksjon og til eldre.
Pediatrisk populasjon: Klinisk dokumentasjon hos barn og unge under 18 år mangler. Bør ikke forskrives til denne aldersgruppen.

Legemidler og førerkortforskriften

Se Helsekrav til førerkort 

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner
Se
Overdosering
Se G12 Zopiklon.
Bivirkninger
Se også . I tillegg forekommer bitter metallsmak, ev. med munntørrhet. Paradoksale urotilstander og forvirring er også beskrevet, men dette er sjelden.
Graviditet, amming

Graviditet: Begrenset erfaring med bruk hos gravide. Som for benzodiazepiner kan ikke uheldige virkninger på fosteret eller det nyfødte barn utelukkes.
Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende over kortere tidsperioder.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Zopiklon
Rp.B Δ Informasjon om refusjon på blå resept: N05CF01
Imovane

«Orifarm»

  • tabletter 7,5 mg. 100 stk. (enpac) kr 224,90(Trinnpris kr 114,20).

Imovane

«Sanofi-Aventis»

  • tabletter 5 mg. 10 stk. (enpac) kr 62,10(Trinnpris kr 56,40), 30 stk. (enpac) kr 86,40(Trinnpris kr 76,50), 100 stk. (enpac) kr 171,20(Trinnpris kr 112,60).

  • tabletter 7,5 mg. 10 stk. (enpac) kr 68,40(Trinnpris kr 56,40), 30 stk. (enpac) kr 105,10(Trinnpris kr 76,50), 100 stk. (enpac) kr 224,90(Trinnpris kr 114,20).

Zopiclone

«Actavis»

  • tabletter 3,75 mg. 28 stk. (enpac) kr 84,80.

  • tabletter 5 mg. 10 stk. (enpac) kr 62,10(Trinnpris kr 56,40), 30 stk. (enpac) kr 86,40(Trinnpris kr 76,50), 100 stk. (enpac) kr 171,20(Trinnpris kr 112,60).

  • tabletter 7,5 mg. 10 stk. (enpac) kr 68,40(Trinnpris kr 56,40), 30 stk. (enpac) kr 105,10(Trinnpris kr 76,50), 100 stk. (enpac) kr 224,90(Trinnpris kr 114,20).

Zopiklon

«Mylan»

  • tabletter 5 mg. 10 stk. (enpac) kr 62,10(Trinnpris kr 56,40), 30 stk. (enpac) kr 86,40(Trinnpris kr 76,50), 100 stk. (endos) kr 171,20(Trinnpris kr 112,60), 500 stk. kr 641,70.

  • tabletter 7,5 mg. 10 stk. (enpac) kr 68,40(Trinnpris kr 56,40), 30 stk. (enpac) kr 105,10(Trinnpris kr 76,50), 100 stk. (endos) kr 224,90(Trinnpris kr 114,20), 500 stk. kr 898,70.

Zopitin

«Vitabalans»

  • tabletter 7,5 mg. 30 stk. (enpac) kr 105,10(Trinnpris kr 76,50).

L5.1.2.2 Zopiklon