Norsk legemiddelhåndbok

L5.2.1.1 Klorpromazin

Publisert: 22.12.2015

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L5.2 Antipsykotika
Egenskaper

Fentiazinderivat. Uttalt sedativt høydoseantipsykotikum med antiemetisk effekt.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 30 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i tarmveggen og i leveren, bl.a. av CYP2D6. Delvis aktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig i feces, men også via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er ca. 30 timer, men med store variasjoner.

Dosering og administrasjon
  • Peroralt: 25–600 mg/døgn

  • Intramuskulært: Vanligvis halv dose

Overdosering
Se G12 Klorpromazin.
Graviditet, amming
Graviditet: Se antipsykotika .
Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Observer barnet for sløvhet og døsighet. Økt melkeproduksjon har vært observert hos mor. Se antipsykotika  .
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Klorpromazin

Rp. C

Søknad Legemiddelverket via apotek. Se
Chlorpromazine

«Sandoz»

  • tabletter 10 mg. 100 stk.

Largactil

«Aventis Pharma»

  • injeksjonsvæske 25 mg/ml. 10 × 2 ml.

  • sirup 5 mg/ml. 100 ml.

  • tabletter 25 mg. 100 stk.

  • tabletter 100 mg. 100 stk.

L5.2.1.1 Klorpromazin