Norsk legemiddelhåndbok

L5.2.1.2 Klorprotiksen

Publisert: 22.12.2015

Vedrørende bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L5.2 Antipsykotika
Egenskaper

Tioxantenderivat. Uttalt sedativt høydoseantipsykotikum med antiemetisk effekt.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 15 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren bl.a. av P450-isoenzymer. Inaktive metabolitter. Er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Utskilles via nyrene og via gallen i feces. Halveringstiden er ca. 15 timer.

Indikasjoner

Psykoser. Psykotiske lidelser. Behandling av alkoholabstinenser.

Dosering og administrasjon

25–600 mg/døgn.

Overdosering
Se G12 Klorprotiksen.
Graviditet, amming
Graviditet: Se antipsykotika .
Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika  .
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Klorprotiksen
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N05AF03
Truxal

«Lundbeck»

  • tabletter 15 mg. 100 stk. kr 74,30.

  • tabletter 25 mg. 100 stk. kr 84,10.

  • tabletter 50 mg. 100 stk. kr 136,80.

L5.2.1.2 Klorprotiksen