Norsk legemiddelhåndbok

L5.2.1.3 Levomepromazin

Publisert: 22.12.2015

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L5.2 Antipsykotika
Egenskaper

Fentiazinderivat. Uttalt sedativt høydoseantipsykotikum.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 50 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren av P450-isoenzymer. Delvis aktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er 15–80 timer.

Dosering og administrasjon
  • Peroralt: 25–600 mg/døgn

  • Intramuskulært: Vanligvis halv dose

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner
Se
Overdosering
Se G12 Levomepromazin.
Graviditet, amming
Graviditet: Se antipsykotika .
Amming: Opplysninger om oergang til morsmelk mangler . Se antipsykotika  .
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Levomepromazin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N05AA02
Levomepromazine

«Orion»

  • tabletter 25 mg. 100 stk. kr 114,80.

  • tabletter 100 mg. 100 stk. kr 296,10.

Nozinan

«Recip»

  • tabletter 5 mg. 100 stk. kr 68,00.

  • tabletter 25 mg. 100 stk. kr 114,80.

  • tabletter 100 mg. 100 stk. kr 296,10.

Nozinan

«Sanofi-aventis»

  • injeksjonsvæske 25mg/ml 5 x 1 ml/ampulle

L5.2.1.3 Levomepromazin