Norsk legemiddelhåndbok

L5.2.2.2 Proklorperazin

Publisert: 22.12.2015

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L5.2 Antipsykotika
Egenskaper

Fentiazinderivat. Mindre sedativt antipsykotikum. Brukes en del som antiemetikum.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er opptil 16 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren hovedsakelig av CYP2D6. Delvis aktive metabolitter. Utskilles via nyrene og i feces. Halveringstiden er ca. 7 timer.

Dosering og administrasjon

10–125 mg/døgn.

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner
Se ,
Overdosering
Se G12 Proklorperazin.
Graviditet, amming
Graviditet: Se antipsykotika .
Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika  .
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Proklorperazin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N05AB04
Prochlorperazine

«Paddock Labs»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
  • stikkpiller 25 mg. 12 stk.

Stemetil

«Aventis Pharma»

  • tabletter 5 mg. 100 stk. kr 88,20.

L5.2.2.2 Proklorperazin