Norsk legemiddelhåndbok

L5.3.1.2 Escitalopram

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 14.06.2018

Vedrørende bivirkninger, graviditet og amming, se L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere
For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner og informasjon til pasienten, se  L5.3 Antidepressiva
Egenskaper

SSRI antidepressivum.

Farmakokinetikk
Biotilgjengeligheten er ca. 80 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren av CYP2C19 og CYP3A4. Delvis aktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden, se Tabell 3 . Halveringstiden for hovedmetabolitt er ca. 60 timer.
Indikasjoner

Depresjon. Panikklidelse. Sosial fobi.

Dosering og administrasjon

Escitalopram inneholder den aktive S-formen av citalopram. Siden citalopram inneholder 50 % av den inaktive R-formen og 50 % av den aktive S-formen, er doseringen for escitalopram halvparten av den for citalopram.
Vanlig dose ved depresjon er 10 mg daglig. Ved panikklidelse 5 mg. Dosen kan ved behov økes til maksimalt 20 mg daglig.
Eldre (> 65 år) og pasienter med nedsatt leverfunksjon: Startdose er 5 mg daglig. Maksimaldose er 10 mg.

Overdosering
Se G12 Escitalopram.
Forsiktighetsregler
Forsiktighet ved behandling av pasienter med en høyere risiko for å utvikle Torsades de Pointes. Dette gjelder blant annet pasienter med hjertesvikt, nylig hjerteinfarkt, bradyarytmier og pasienter med risiko for hypokalemi eller hypomagnesemi på grunn av sykdom eller bruk av legemidler. Se også  L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere.
Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes hos pasienter med kjent lang QT-tid eller medfødt lang QT-syndrom, eller med andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet.

Kontroll og oppfølging

EKG-undersøkelse bør vurderes før oppstart av behandling hos pasienter med stabil hjertesykdom, ved tegn på hjerterytmeforstyrrelser i løpet av behandlingen eller ved tilfeller av overdose. 

Serumskonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Informasjon til pasienten

Pasientene må informeres om å kontakte lege umiddelbart dersom de får hjertebank, synkoper eller brystsmerter.

Escitalopram
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06AB10
Cipralex

«Farmagon»

 • tabletter 10 mg. 28 stk. (enpac) kr 131,10(Trinnpris kr 70,10), 56 stk (enpac) kr 197,20(Trinnpris kr 76,80) , 98 stk. (enpac) kr 320,60(Trinnpris kr 114,30), 196 stk. (enpac) kr 598,70(Trinnpris kr 197,30).

Cipralex

«Lundbeck»

 • dråper 20 mg/ml. 15 ml kr 311,70.

 • tabletter 5 mg. 28 stk. (enpac) kr 131,10(Trinnpris kr 48,10).

 • tabletter 10 mg. 28 stk. (enpac) kr 131,10(Trinnpris kr 70,10), 56 stk. (endos) kr 197,20(Trinnpris kr 76,80), 98 stk. (enpac) kr 320,60(Trinnpris kr 114,30), 200 stk. kr 610,10(Trinnpris kr 200,70).

 • tabletter 20 mg. 98 stk. (enpac) kr 598,70(Trinnpris kr 196,30).

Cipralex

«Orifarm»

 • tabletter 5 mg. 28 stk. (enpac) kr 131,10(Trinnpris kr 48,10).

 • tabletter 10 mg. 98 stk. (enpac) kr 320,60(Trinnpris kr 114,30), 196 stk. (enpac) kr 598,70(Trinnpris kr 197,20).

Cipralex

«2care4»

 • dråper 20 mg/ml. 15 ml kr 311,70.

Escitalopram

«Actavis»

 • tabletter 5 mg. 28 stk. (enpac) kr 131,10(Trinnpris kr 48,10)

 • tabletter 10 mg. 28 stk. (enpac) kr 131,10(Trinnpris kr 70,10), 56 stk. (enpac) kr 197,20(Trinnpris kr 76,80), 98 stk. (enpac) kr 320,60(Trinnpris kr 114,30).

 • tabletter 20 mg. 98 stk. (enpac) kr 598,70(Trinnpris kr 196,30).

Escitalopram

«Mylan»

 • tabletter 5 mg. 28 stk. (enpac) kr 131,10(Trinnpris kr 48,10)

 • tabletter 10 mg. 28 stk. (enpac) kr 131,10(Trinnpris kr 70,10), 56 stk. (enpac) kr 197,20(Trinnpris kr 76,80), 100 stk. (enpac) kr 326,30(Trinnpris kr 116,00).

 • tabletter 20 mg. 100 stk. (enpac) kr 610,10(Trinnpris kr 199,70).

Escitalopram

«Teva»

 • tabletter 5 mg. 30 stk. (enpac) kr 131.40

 • tabletter 10 mg. 30 stk. (enpac) kr 131.40, 100 stk. (enpac) kr 307,50.

L5.3.1.2 Escitalopram