Norsk legemiddelhåndbok

L5.3.1.3 Fluoksetin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 09.10.2017

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere
For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner og informasjon til pasienten, se  L5.3 Antidepressiva
Egenskaper

SSRI antidepressivum. Lang plasmahalveringstid; hovedmetabolitten, som også er biologisk aktiv, har enda mye lengre plasmahalveringstid.

Farmakokinetikk
Biotilgjengeligheten er 100 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren av CYP2D6. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, 15 % som aktive substanser. Halveringstiden, se Tabell 3  Fluoksetin er en kraftig hemmer av CYP2D6.
Indikasjon

Depresjon, tvangslidelse, bulimi.

Dosering og administrasjon
Se også . Vanlig dose er 20 mg, som tas i enkeltdose, fortrinnsvis om kvelden, hvis det ikke forstyrrer søvnen. Kan økes til 40 mg, ev. 60 mg.
Overdosering
Se G12 Fluoksetin.
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Fluoksetin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06AB03
Fluoxetin

«Mylan»

  • kapsler 20 mg. 30 stk. (enpac) kr 214,90(Trinnpris kr 135,30), 100 stk. kr 629,00(Trinnpris kr 361,80).

Fluoxetin

«Sandoz»

  • dispergerbare tabletter 20 mg. 30 stk. (enpac) kr 214,90(Trinnpris kr 135,30), 100 stk. (enpac) kr 629,00(Trinnpris kr 361,80).

Fluoxetine

«Orion»

  • kapsler 20 mg. 30 stk. (enpac) kr 214.90, 100 stk. (enpac) kr 628,20.

Fluoxetine

«Vitabalans»

  • tabletter 20 mg. 30 stk. (enpac) kr 214,90(Trinnpris kr 135,30).

Fontex

«Lilly»

  • dispergerbare tabletter 20 mg. 100 stk. (enpac) kr 629,00(Trinnpris kr 361,80).

L5.3.1.3 Fluoksetin