Norsk legemiddelhåndbok

L5.3.1.4 Fluvoksamin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 13.08.2018

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere
For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner og informasjon til pasienten, se  L5.3 Antidepressiva
Egenskaper

SSRI antidepressivum.

Farmakokinetikk
Biotilgjengeligheten er ca. 50 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren, hovedsakelig via CYP2D6. Svakt aktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden, se Tabell 3 . Fluvoksamin er en kraftig hemmer av CYP1A2, og moderat hemmer av CYP2C-isoenzymer.
Indikasjon

Depresjon, tvangslidelse.

Dosering og administrasjon
Se også . Initialt 50–100 mg daglig, fortrinnsvis om kvelden. Kan økes til maksimalt 300 mg daglig.
Overdosering
Se G12 Fluvoksamin.
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Fluvoksamin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06AB08
Fevarin

«Mylan»

  • tabletter 50 mg. 90 stk. (enpac) kr 311,60.

  • tabletter 100 mg. 90 stk. (enpac) kr 491,10.

Fevarin

«Orifarm»

  • tabletter 50 mg. 90 stk. (enpac) kr 311.60.

Fevarin

«2care4»

  • tabletter 100 mg. 90 stk. (enpac) kr 491,10.

L5.3.1.4 Fluvoksamin