Norsk legemiddelhåndbok

L5.3.1.6 Sertralin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 15.10.2018

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere
For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner og informasjon til pasienten, se  L5.3 Antidepressiva
Egenskaper

SSRI antidepressivum.

Farmakokinetikk
Biotilgjengeligheten er ca. 70 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren, hovedsakelig via CYP2C19 og CYP3A4. Svakt aktiv hovedmetabolitt. Utskilles via nyrene, metabolisert, og via gallen i feces i like store mengder. Halveringstiden, se Tabell 3 .
Indikasjon

Depresjon. Tvangslidelse hos voksne og barn over 6 år. Panikksyndrom med eller uten agorafobi. Posttraumatisk stresslidelse. Sosial fobi.

Dosering og administrasjon
Se også . Initialt 50 mg daglig, fortrinnsvis om kvelden, kan ev. økes til 100 eller 150 mg.
Overdosering
Se G12 Sertralin.
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Sertralin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06AB06
Sertralin

«Bluefish»

 • tabletter 50 mg. 30 stk. (enpac) kr 137.50, 100 stk. (enpac) kr 336.00.

 • tabletter 100 mg. 100 stk. (enpac) kr 591,10(Trinnpris kr 319,10).

Sertralin

«HEXAL»

 • tabletter 50 mg. 30 stk. (enpac) kr 137,20(Trinnpris kr 82,30), 100 stk. (enpac) kr 329,00(Trinnpris kr 200,50), 250 stk. kr 758,80(Trinnpris kr 446,80).

 • tabletter 100 mg. 100 stk. (enpac) kr 591,10(Trinnpris kr 319,10), 250 stk. kr 1 414,00(Trinnpris kr 743,70).

Sertralin

«Ranbaxy»

 • tabletter 50 mg. 30 stk. (enpac) kr 235,60, 100 stk. (enpac) kr 692,80.

 • tabletter 100 mg. 30 stk. (enpac) kr 381,60, 100 stk. (enpac) kr 1.191,60.

Sertraline

«Accord»

 • tabletter 50 mg. 30 stk. (enpac) kr 126,20, 100 stk. (enpac) kr 336,00.

 • tabletter 100 mg. 100 stk. (enpac) kr 589,10.

Zoloft

«Farmagon»

 • tabletter 50 mg. 60 stk. (enpac) kr 210,70(Trinnpris kr 128,70), 100 stk. (enpac) kr 329,00(Trinnpris kr 200,40), 105 stk. (enpac) kr 343,40(Trinnpris kr 209,30)

 • tabletter 100 mg. 98 stk. (enpac) kr 580,10(Trinnpris kr 313,40), 105 stk. (enpac) kr 618,50(Trinnpris kr 333,20).

Zoloft

«Pfizer»

 • tabletter 25 mg. 98 stk. (enpac) kr 326,60.

 • tabletter 50 mg. 28 stk. (enpac) kr 130,20(Trinnpris kr 78,50), 50 stk. (endos) kr 180,80(Trinnpris kr 112,50), 98 stk. (enpac) kr 323,30(Trinnpris kr 197,00).

 • tabletter 100 mg. 98 stk. (enpac) kr 580,10(Trinnpris kr 313,40).

Zoloft

«2care4»

 • konsentrat til mikstur 20 mg/ml. 60 ml kr 278,80.

L5.3.1.6 Sertralin