Norsk legemiddelhåndbok

L5.3.7.2 Mirtazapin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 02.01.2019

Vedrørende bivirkninger, forsiktighetsregler samt kontroll og oppfølging, se L5.3.7 Reseptorantagonister
Egenskaper

Mirtazapin har omtrent samme antidepressive effekt som SSRI, men har dessuten god og umiddelbar hypnotisk effekt.

Farmakokinetikk
Biotilgjengeligheten er 50 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i tarmveggen og i leveren ved CYP1A2, CYP2D6 og CYP3A4. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden, se Tabell 3 .
Dosering og administrasjon

Voksne: Vanlig initial dose 30 mg om kvelden. Dosen kan økes til 45–60 mg ved utilfredsstillende effekt.
Pediatrisk populasjon: Anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år pga. mangel på data vedrørende effekt og sikkerhet. Effekt ble ikke vist i to korttids kliniske studier.

Overdosering
Se G12 Mirtazapin.
Graviditet, amming
Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.
Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se også G8  Antidepressiva.
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Mirtazapin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06AX11
Mirtazapin

«Bluefish»

 • smeltetabletter 15 mg. 30 stk. (enpac) kr 106,80 .

 • smeltetabletter 30 mg. 30 stk. (enpac) kr 125,90, 96 stk. (enpac) kr 332,60.

 • smeltetabletter 45 mg. 30 stk. (enpac) kr 201,40, 96 stk. (enpac) kr 564,10.

Mirtazapin

«HEXAL»

 • tabletter 30 mg. 30 stk. (enpac) kr 125,90(Trinnpris kr 125,90), 100 stk. (enpac) kr 344,70(Trinnpris kr 344,70).

 • tabletter 45 mg. 100 stk. (enpac) kr 585,80(Trinnpris kr 585,80).

Mirtazapin

«Orion»

 • smeltetabletter 15 mg. 30 stk. (enpac) kr 106.80, 90 stk. (enpac) kr 257,80

 • smeltetabletter 30 mg. 30 stk. (enpac) kr 125.90, 90 stk. (enpac) kr 314,40.

 • smeltetabletter 45 mg. 30 stk. (enpac) kr 201.40, 90 stk. (enpac) kr 530,90.

 • tabletter 15 mg. 28 stk. (enpac) kr 101,10.

 • tabletter 30 mg. 28 stk. (enpac) kr 119,60, 98 stk. (enpac) kr 338,50, 250 stk. kr 796,70.

 • tabletter 45 mg. 28 stk. (enpac) kr 190,10, 98 stk. (enpac) kr 574,20.

Remeron

«MSD»

 • mikstur 15 mg/ml. 66 ml. Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
 • tabletter 30 mg. 30 stk. (enpac) kr 125,90(Trinnpris kr 125,90).

Remeron-S

«MSD»

 • smeltetabletter 15 mg. 30 stk. (enpac) kr 106,80.

 • smeltetabletter 30 mg. 96 stk. (enpac) kr 332,60.

 • smeltetabletter 45 mg. 96 stk. (enpac) kr 564,10.

L5.3.7.2 Mirtazapin