Norsk legemiddelhåndbok

L5.3.8.1 Bupropion

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 05.04.2018

For mer informasjon og vedrørende bivirkninger, graviditet og amming, forsiktighetsregler samt kontraindikasjoner, se L5.4.3.1 Bupropion
Egenskaper

Hemmer nevralt opptak av noradrenalin og dopamin slik at mengden av disse transmitterne i synapsespalten øker. Minimal virkning på serotonerge synapser. Reduserer depressive symptomer. Sammenlignende studier viser at bupropion har omtrent samme antidepressive effekt som SSRI. Foreløpige resultater kan tyde på at bupropion er særlig gunstig ved depresjoner preget av lite energi og tap av glede og interesse. Gir mindre seksuelle bivirkninger enn andre antidepressiva.

Indikasjoner
Behandling av depressive episoder hos voksne. Virkestoffet bupropion er også godkjent som hjelpemiddel ved røykeavvenning (se ).
Dosering og administrasjon

Startdosen er 150 mg daglig. Bupropion kan virke stimulerende og kan føre til søvnvansker, og det bør derfor tas om morgenen. Ved manglende effekt etter fire uker kan dosen økes til 300 mg om morgenen.

Overdosering
Se G12 Bupropion.
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Bupropion
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06AX12
Wellbutrin Retard

«GlaxoSmithKline»

  • tabletter (med modifisert frisetting) 150 mg. 30 stk. kr 216,50, 3 × 30 stk. kr 586,10.

  • tabletter (med modifisert frisetting) 300 mg. 30 stk. kr 386,30 , 3 × 30 stk. kr 1 076,40.

Zyban

«GlaxoSmithKline»

  • depottabletter 150 mg. 100 stk. (enpac) kr 883,30.

Zyban

«2care4»

  • depottabletter 150 mg. 90 stk. (enpac) kr 799,20.

Kilder
Bupropion

L5.3.8.1 Bupropion