Norsk legemiddelhåndbok

L5.4.3.2 Nikotin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 15.11.2018

Egenskaper

Tilvenningsrisiko som for tobakk. Tyggetablettene gir omtrent samme konsentrasjon i blodet som en middels sterk sigarett etter ca. en halv time. De ulike preparatformene med unntak av inhalatorer og munnpulver, fungerer som «slow release»-formuleringer slik at høye og raske blodkonsentrasjoner av nikotin unngås.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet: Sugetablett/sublingvaltablett/tyggetablett: Ca. 50 %. Hoveddelen absorberes gjennom munnslimhinnen. Inhalasjon: Ca. 50 % av frisatt nikotin fra inhalatoren. Depotplaster: Ca. 90 %, uavhengig av applikasjonsstedet. Svelget nikotin er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren. Metabolittene er delvis aktive. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 1–2 timer. Ved bruk av depotplaster er halveringstiden 4–6 timer etter at plasteret er fjernet.

Indikasjoner

Bør begrenses til røykere som virkelig er motiverte for å slutte.

Dosering og administrasjon

Nikotinet avgis langsomt både fra tyggetablettene og fra depotplasteret slik at abstinensplagene lindres. Plasteret gir en jevn vedvarende tilførsel og tolereres ofte bedre. Doseres etter grad av avhengighet og i nedtrappende dose etter avtale.

 • Depotplaster: Individuell. Ett plaster per døgn. Plasteret settes på ren, tørr, hårfri og intakt hud; nytt hudområde når nytt plaster settes på.

 • Inhalasjon: Vanligvis 6, maksimalt 12 dosebeholdere per dag. Ved kontinuerlig inhalering er den tilgjengelige nikotinmengden (4 mg) brukt opp etter 20 minutter.

 • Munnpulver: En porsjonspose under overleppen i 30 minutter hver eller hver annen time. Maks 24 porsjonsposer per døgn.

 • Munnspray: 1-2 spraydoser 8-12 ganger daglig. Maksimal døgndose er totalt 30 spraydoser (f. eks. ved 2 spraydoser hver gang, 15 ganger daglig).

 • Tyggetablett: 2 mg (sjelden 4 mg) × 3–5. Skal tygges langsomt over ca. 30 minutter med innlagte pauser. Spyttes så ut.

Bruk utover 3–6 måneder anbefales ikke. Gradvis seponering, helst i løpet av få uker. Bruksanvisning er vedlagt pakningen.

Overdosering
Se G12 Nikotin.
Bivirkninger

Overdosering gir akutte gastrointestinale plager, sentralnervøse symptomer og kardiovaskulære reaksjoner.

 • Depotplaster: Hudreaksjoner (kløe, svie, erytem).

 • Inhalasjon: Lokal irritasjon i munnhule og hals. Hoste.

 • Munnpulver: Irritasjon i munn eller svelg, hikke.

 • Munnspray: irritasjon i munn eller svelg

 • Tyggetablett: Irritasjon av munnslimhinnen. Tyggingen kan gi ømhet i kjeveleddene.

Graviditet, amming

Graviditet: Nikotin passerer placenta og påvirker fosterets åndedrett og sirkulasjon. Bør bare benyttes under graviditet dersom kvinnen ikke klarer å slutte å røyke. Det er sammenheng mellom røyking og spontanabort, vekstrestriksjon, abruptio placenta og annen placentapatologi og perinatal dødelighet, og muligens morfologiske fosterskader. Mulig risiko for senere atferds- og lærevansker.
Amming: Overgang til morsmelk er moderat. Amming frarådes ikke hos moderate røykere. Kan nedsette melkeproduksjonen. Økt forekomst av kolikk. Andre substanser i tobakk går også over i morsmelken. Derfor kan nikotinplaster og -tyggegummi ansees som tryggere enn sigaretter. Disse preparatene gir også lavere nikotinnivå i morsmelken.

Forsiktighetsregler

Nikotin er giftig. Depotplasteret inneholder store mengder nikotin, selv etter bruk. Preparatene må holdes utenfor barns rekkevidde. Alvorlig hjerte- og karsykdom. Ulcussykdom. Lever- og nyresvikt.

Nikotin

Rp. C

Alle pakningene er unntatt fra reseptplikten.

Nicorette

«McNeil»

 • depotplaster 5 mg/16 timer. 14 stk.

 • depotplaster 10 mg/16 timer. 7 stk. 7 stk. gjennomsiktige, 14 stk.

 • depotplaster 15 mg/16 timer. 7 stk., 7 stk. gjennomsiktige, 14 stk., 28 stk.

 • depotplaster 25 mg/16 timer. 7 stk. gjennomsiktige.

 • inhalator (væske til inhalasjonsdamp) 10 mg (4 mg tilgjengelig) per dosebeholder. 42 dosebeholdere.

 • depotplaster 25 mg/16 timer. 7 stk. gjennomsiktige.

 • munnspray 1 mg/dose. Med fruktsmak: 1 x 150 spray, 2 x 150 spray. Med mintsmak: 1 x 150 doser, 2 x 150 doser 

 • sugetabletter 2 mg. Med coolmintsmak: 20 stk., 4 x 20 stk. Med fruktsmak: 20 stk.

 • sugetabletter 4 mg. Med coolmintsmak: 4 x 20 stk.

 • tyggegummi 2 mg. 30 stk. (enpac), 105 stk. (enpac), 210 stk. (enpac). Med freshmintsmak: 30 stk. (enpac), 105 stk. (enpac), 210 stk. (enpac). Med fruitmintsmak: 30 stk. (enpac), 105 stk. (enpac), 210 stk. (enpac). Med icemintsmak: 105 stk. (enpac), 210 stk. (enpac). Med peppermyntesmak: 30 stk. (enpac), 105 stk. (enpac), 210 stk. (enpac).

 • tyggegummi 4 mg. 30 stk. (enpac), 105 stk. (enpac). Med freshmintsmak: 30 stk. (enpac), 105 stk. (enpac), 210 stk. (enpac). Med fruitmintsmak: 105 stk. (enpac), 210 stk. (enpac). Med icemintsmak: 105 stk. (enpac), 210 stk. (enpac). Med peppermyntesmak: 15 stk. (enpac), 30 stk. (enpac), 105 stk. (enpac). Med sitrussmak: 30 stk. (enpac), 105 stk. (enpac).

Nicotinell

«GlaxoSmithKline»

 • depotplaster 7 mg/24 timer. 7 stk., 21 stk.

 • depotplaster 14 mg/24 timer. 7 stk., 21 stk.

 • depotplaster 21 mg/24 timer. 7 stk., 21 stk.

 • sugetabletter 1 mg. Med mintsmak: 36 stk. (enpac), 96 stk. (enpac).

 • sugetabletter 2 mg. Med mintsmak: 96 stk. (enpac), 204 stk. (enpac).

 • tyggegummi 2 mg. Med fruktsmak: 96 stk. (enpac). Med icemintsmak: 24 stk. (enpac), 96 stk. (enpac), 204 stk. (enpac). Med lakrissmak: 96 stk. (enpac), 204 stk. (enpac). Med peppermyntesmak: 84 stk. (enpac), 96 stk. (enpac), 204 stk. (enpac).  Med spearmintsmak: 24 stk. (enpac), 96 stk. (enpac), 204 stk. (enpac).  Med tropisk fruktsmak: 24 stk. (enpac), 96 stk. (enpac), 204 stk. (enpac).

 • tyggegummi 4 mg. 96 stk. (enpac). Med fruktsmak: 84 stk. (enpac), 96 stk. (enpac), 204 stk. (enpac). Med icemintsmak: 24 stk. (enpac), 96 stk. (enpac). Med lakrissmak: 96 stk. (enpac). Med peppermyntesmak: 24 stk. (enpac), 84 stk. (enpac), 96 stk. (enpac), 204 stk. (enpac).  Med spearmintsmak: 96 stk. (enpac),  204 stk. (enpac). Med tropisk fruktsmak: 24 stk. (enpac), 96 stk. (enpac), 204 stk. (enpac)

Zonnic

«Niconovum»

 • munnpulver 2 mg. Med mintsmak. 20 poser. 

 • munnpulver 4 mg. Med mintsmak. 20 poser. 

 • munnspray 1 mg/spray. Med peppermyntesmak: 40 spray, 200 spray, 400 spray. 

 • sugetabletter 2 mg. Med mintsmak: 12 stk. (enpac), 72 stk. (enpac).

 • sugetabletter 4 mg. Med mintsmak: 12 stk. (enpac), 72 stk. (enpac). 

L5.4.3.2 Nikotin