Norsk legemiddelhåndbok

L6.1 Antiepileptika

Publisert: 29.04.2016

Graviditet, amming og antiepileptika generelt

Se terapikapitlet T6   og . Se også de generelle kapitlene om legemidler ved graviditet G7   og ved amming G8  .

L6.1 Antiepileptika